Wärtsilä aloittaa omien osakkeiden hankinnan

Wärtsilä Corporation, Pörssitiedote, 22 huhtikuuta 2021 at 08.45 UTC+2

Wärtsilä aloittaa omien osakkeiden hankinnan 
 
Wärtsilä Oyj Abp:n hallitus on päättänyt käyttää 4.3.2021 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen myöntämää valtuutusta hankkia yhtiön omia osakkeita. Omia osakkeita hankitaan yhdessä tai useammassa erässä enintään 1 700 000 kappaletta, mikä vastaa noin 0,29% yhtiön kokonaisosakemäärästä, joka on 591 723 390 osaketta. Osakkeiden hankintaan käytetään yhtiön vapaata omaa pääomaa. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. 

Omien osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 26.4.2021 ja päätetään viimeistään 17.5.2021. Painava taloudellinen syy osakkeiden hankitaan on, että niitä käytetään Wärtsilä Oyj Abp:n osakepohjaisten kannustinjärjestelmien mukaisiin maksuihin. 

Hallitus on valtuutettu päättämään enintään 57 000 000 Wärtsilän oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta 4.3.2021 alkaen. 

 
 
Wärtsilä Oyj Abp 
Hallitus 
 
 
Lisätietoja: 
 
Kari Hietanen 
Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat 
Puh. 010 709 5609 
kari.hietanen@wartsila.com  
 
Emilia Rantala 
Sijoittajasuhdepäällikkö  
Puh. 010 709 1114 
emilia.rantala@wartsila.com   

 
Wärtsilä lyhyesti 
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2020 Wärtsilän liikevaihto oli 4,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18 000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. 
www.wartsila.com