Wärtsilä julkaisee uuden raportointirakenteen mukaiset oikaistut taloudelliset tiedot vuodelta 2018

Wärtsilä Corporation, Pörssitiedote, 22 maaliskuuta 2019 at 10.30 UTC+2

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote, 22.3.2019 klo 10.30

Wärtsilä julkaisee uuden raportointirakenteen mukaiset oikaistut taloudelliset tiedot vuodelta 2018

Teknologiakonserni Wärtsilän uusi organisaatiorakenne astui voimaan 1.1.2019. Uusi organisaatio näkyy myös talousraportoinnissa: Wärtsilän kaksi liiketoiminta-aluetta, Wärtsilä Marine -liiketoiminta ja Wärtsilä Energy -liiketoiminta, ovat samalla yhtiön raportoitavat segmentit.

Toiminnan keskittäminen kahteen, sekä uuslaitemyynnin että palveluliiketoiminnan omilla markkinoillaan hoitavaan liiketoiminta-alueeseen kiihdyttää Wärtsilän kasvua ja yhtiön Smart Marine- ja Smart Energy -strategioiden toteuttamista. Laitetoimitusten ja palveluiden integroinnilla voidaan lisätä asiakkaan saamaa arvoa räätälöimällä kokonaiselinkaariratkaisut entistä vahvemmin kohdemarkkinoiden tarpeisiin. Uuden organisaation ansiosta Wärtsilä voi myös palvella asiakkaitaan entistä tehokkaammin, joustavammin ja nopeammin.

Wärtsilän vuoden 2018 taloudelliset tiedot ovat oikaistu uuden raportointirakenteen mukaiseksi. Oikaistut vertailuluvut esitetään tähän tiedotteeseen liitetyissä excel- ja PDF-tiedostossa. Segmenttiraportoinnin oikaisu ei vaikuta konsernin tuloslukuihin. Wärtsilä julkaisee myös segmenttien huoltotoimintojen tilauskertymän ja liikevaihdon. Wärtsilä Marine -liiketoiminnassa rikkipesureiden jälkiasennusprojektien tilauskertymä ja liikevaihto on siirretty huollosta uuslaitetoimintaan. Vertailukauden 2018 luvut on oikaistu siirron mukaisiksi.

Lisätietoja:

Arjen Berends
Talous- ja rahoitusjohtaja
Puh. 010 709 5444
arjen.berends@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Johtaja, sijoittajasuhteet
Puh. 010 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

Arjen Berends                                          Atte Palomäki
Talous- ja rahoitusjohtaja                          Viestintäjohtaja

Wärtsilä lyhyesti

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2018 Wärtsilän liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 19.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.wartsila.com

Wärtsilä Oyj Abp Segmenttitiedote excel

Wärtsilä Oyj Abp Segmenttitiedote pdf