Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Wärtsilän varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023

Wärtsilä Corporation, Pörssitiedote 21 joulukuuta 2022 at 17.00 UTC+2

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Wärtsilän varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023

Wärtsilän osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää seuraavat ehdotukset 9.3.2023 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Ehdotukset sisällytetään myöhempänä ajankohtana julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.  

Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kahdeksan. 

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Karen Bomba, Morten H. Engelstoft, Karin Falk, Johan Forssell, Tom Johnstone, Mats Rahmström ja Tiina Tuomela valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi. Risto Murto on ilmoittanut, ettei hän ole valittavissa uudelleen hallituksen jäseneksi. Näin ollen nimitystoimikunta ehdottaa, että Mika Vehviläinen valitaan uudeksi jäseneksi hallitukseen. Mika Vehviläisen lyhyt esittely on nähtävillä Wärtsilän internetsivuilla osoitteessa www.wartsila.com/fi/sijoittajat

Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten arvioidaan olevan yhtiöstä riippumattomia. Tom Johnstonea ja Johan Forssellia lukuun ottamatta kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten arvioidaan olevan myös riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Tom Johnstonen arvioidaan olevan riippuvainen merkittävistä osakkeenomistajista johtuen Investor AB:n hallituksen jäsenyydestä. Johan Forssellin arvioidaan olevan riippuvainen merkittävistä osakkeenomistajista johtuen Investor AB:n toimitusjohtajuudesta. 

Kaikilta ehdotetuilta hallituksen jäseniltä on saatu suostumus tehtävään. Hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Ehdotus hallituksen palkkioista

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot, valiokuntatyöstä maksettavat kiinteät palkkiot ja kokouspalkkiot pysyvät ennallaan ja ovat seuraavat: 

  • Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 200 000 euroa, varapuheenjohtajalle 105 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 80 000 euroa. Lisäksi jokaiselle jäsenelle maksetaan 750 euroa kustakin hallituksen kokouksesta, joissa nämä ovat olleet läsnä. Kokouksen puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena. 
  • Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 25 000 euron ja kullekin jäsenelle 10 000 euron kiinteä palkkio toimikaudelta. 
  • Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 10 000 euron ja kullekin jäsenelle 5 000 euron kiinteä palkkio toimikaudelta. 

Hallituksen vuosipalkkiosta noin 40% ehdotetaan maksettavaksi Wärtsilän osakkeina ja loppuosa rahana. Yhtiö korvaa transaktiokulut sekä osakekauppoihin liittyvät varainsiirtoveron kustannukset. Rahana maksettavasta osasta pidätetään vero, joka lasketaan koko vuosipalkkion määrästä. Kokouspalkkiot ja kiinteä palkkio valiokuntatyöstä maksetaan rahana. Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Wärtsilän varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti nimitystoimikunta koostuu viidestä jäsenestä, joista neljä edustaa neljää suurinta osakkeenomistajaa. Viides jäsen on Wärtsilän hallituksen puheenjohtaja. Neljä suurinta osakkeenomistajaa määräytyvät Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon perusteella yhtiökokousta edeltävän kesäkuun 1. päivän tilanteen mukaisesti. 

Vuonna 2022 osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan valittiin seuraavat jäsenet: Petra Hedengran Invaw Invest AB:n nimeämänä, Markus Aho Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä, Mikko Mursula Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä, Carl Pettersson Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon nimeämänä, sekä Wärtsilän hallituksen puheenjohtaja Tom Johnstone. Tom Johnstone ei ollut päättämässä nimitystoimikunnan ehdotuksista, jotka koskevat hallitukselle maksettavia palkkioita. 

Lisätietoja: 

Kari Hietanen 
Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat 
Puh. 010 709 5609 

kari.hietanen@wartsila.com  
 
Sijoittajatiedustelut:

Hanna-Maria Heikkinen
Sijoittajasuhdejohtaja 
Puh. 010 709 1461

hanna-maria.heikkinen@wartsila.com

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava innovatiivisen teknologian ja elinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Panostamme kestävän teknologian ja palveluiden innovaatioihin auttaaksemme asiakkaitamme huomioimaan ympäristön ja parantamaan taloudellista suorituskykyään. Yli 200 toimipisteessä 68 maassa 17 000 omistautunutta ja ammattitaitoista työntekijäämme mahdollistavat toimialojemme siirtymän kohti hiilineutraaliutta ympäri maailmaa. Vuonna 2021 Wärtsilän liikevaihto oli 4,8 miljardia euroa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com