Osakkeiden merkinnät Wärtsilä Oyj Abp:n vuoden 2001 ja 2002 optio-oikeuksien perusteella

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 21 kesäkuuta 2005 at 09.30 UTC+2

Wärtsilän vuoden 2001 optio-ohjelman osakkeiden merkintäaika alkoi 1.4.2003. Ohjelman ehtojen mukaan 23.4.-13.6.2005 välisenä aikana on vaihdettu 85.700 optiota, jotka oikeuttavat merkitsemään 128.550 Wärtsilän B-osaketta. Tästä aiheutuva osakepääoman korotus on yhteensä 449.925 euroa.

Vuoden 2002 optio-ohjelman ehtojen mukaan osakkeiden merkintäaika alkoi 1.4.2004. Ohjelman ehtojen mukaan 23.4.-13.6.2005 välisenä aikana on vaihdettu 95.800 optiota, jotka oikeuttavat merkitsemään 143.700 Wärtsilän B-osaketta. Tästä aiheutuva osakepääoman korotus on yhteensä 502.950 euroa.

Yhtiön osakepääomaa korotetaan yhteensä 952.875 eurolla. Korotuksen jälkeen osakepääoma on yhteensä 325.502.159,50 euroa ja osakkeiden lukumäärä 93.000.617 kappaletta, joista A-osakkeita 23.579.587 kappaletta ja B-osakkeita 69.421.030 kappaletta.

Yhtiö ilmoittaa osakepääoman korotuksen kaupparekisteriin rekisteröitäväksi.

 

Wärtsilä Oyj Abp

Kari Hietanen                              Eeva Kainulainen
Johtaja, lakiasiat ja henkilöstö    Tiedotusjohtaja

 

www.wartsila.com