Wärtsilä toimittaa maailman ensimmäisen kaatopaikkakaasua hyödyntävän SOFC-polttokennovoimalan Vaasan asuntomessualueelle

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote, 21 helmikuuta 2008 at 10.00 UTC+2

Wärtsilä toimittaa ainutlaatuisen sähkö-ja lämpöenergiaa tuottavan polttokennoyksikön Vaasan asuntomessualueelle. Tasomaiseen kiinteäoksidi eli SOFC -teknologiaan perustuva polttokennovoimala on laatuaan ensimmäinen maailmassa.  Kyseinen voimala käyttää polttoaineenaan läheisellä kaatopaikalla syntyvää biokaasua eli metaania, ja sen sähköteho on ensimmäisessä vaiheessa noin 20 kW ja lämpöteho 14-17 kW.

Wärtsilän toimittama polttokennovoimala tuottaa sekä sähköä että lämpöä erittäin korkealla höytysuhteella messualueen tarpeisiin. Biokaasulla toimivan polttokennon päästöt ovat erittäin alhaiset, joten ratkaisu tukee kestävän energiateknologian kehitystä.

Messualueen energiantuotantoratkaisu on ainutlaatuinen

Vaasan Asuntomessut, jotka järjestetään 11.7.-10.8.2008, on edelläkävijä rajatun alueen energiantuotantoprosessien toteutuksessa. Sähkö ja lämpö tuotetaan ja kulutetaan samalla alueella. Polttokennojen lisäksi sähkö- ja lämpöenergiaa tuotetaan mikroturbiineilla sekä maalämpöpumpulla merenpohjasta kerättävällä matalalämmöllä.

Wärtsilä vastaa polttokennovoimalan toimittamisen lisäksi messualueen voimalarakennuksen rakennuttamisesta ja projektin aikaisesta rahoituksesta. Wärtsilän lisäksi projektissa ovat mukana Sarlin Oy, Mateve Oy, Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy, Sonera sekä Vaasan Kaupunki, Vaasan Sähköverkko, Vaasan Sähkö ja Vaasan Vesi. Vaasan asuntomessualue sijaitsee Suvilahdessa, noin kolme kilometriä Vaasan keskustasta itään.

Polttokennoteknologian kehitys osa Wärtsilän strategiaa

Asuntomessualueelle toimitettava polttokennovoimala liittyy Wärtsilän polttokennoteknologian pitkäaikaiseen kehitysohjelmaan. Polttokennoteknologian kehittäminen on osa Wärtsilän pitkän aikavälin tuotekehitystyötä, jonka tavoitteena on täydentää Wärtsilän tuoteportfoliota. Messualueen polttokennoyksikkö on Wärtsilälle ensimmäinen kyseisen teknologian kenttäsovellus. Entistä ympäristöystävällisempien, puhtaampien ja kestävien energiantuotantoteknologioiden kehittäminen on keskeinen osa Wärtsilän strategiaa.

Wärtsilä on yksi maailman johtavista yhtiöistä SOFC (Solid Oxide Fuel Cell) -teknologiaan perustuvien polttokennojärjestelmien kehittämisessä. Kehitystoimintaa tukee läheinen yhteistyö tanskalaisen Topsoe Fuel Cells A/S –yhtiön sekä VTT:n kanssa. SOFC-teknologian erityispiirteitä ovat korkea toimintalämpötila, erinomainen hyötysuhde ja kyky hyödyntää useita eri polttoaineita, etenkin maakaasua sekä biokaasuja. Polttokennoteknologiaa pidetäänkin yhtenä lupaavimmista energiantuotantomuodoista tulevaisuudessa. Wärtsilän alan osaamiskeskus sijaitsee Espoon Otaniemessä. Myös Vaasan moottorilaboratorio osallistuu polttokennokehitystyöhön.

Polttokennovoimalan hyödyntämä kaatopaikkakaasu on uusiutuva polttoaine ja polttokennoteknologia on siten EU:n komission energia- ja ilmastopaketin mukainen. EU vaatii vaatii Suomea nostamaan uusiutuvien energianlähteiden osuuden energiantuotannosta vuoteen 2020 mennessä nykyisestä 28,5 prosentista 38 prosenttiin.

Biokaasujen merkitys kasvaa hajautetussa energiantuotannossa. Hajautetun energiantuotannon etuja on se, että voimalaitokset voivat tehokkaammin hyödyntää paikallisia energianlähteitä, polttoaineiden kuljetukset lyhenevät ja että energian siirtohäviöt pienenevät. Biokaasupohjaiset polttoaineet ovat kestävän kehityksen mukaisia energianlähteitä. Kaatopaikkojen lisäksi biokaasuja syntyy muun muassa maataloudessa ja vedenpuhdistamoissa.

 

Lisätietoja:

Erkko Fontell, johtaja, polttokennoyksikkö, Wärtsilä Finland Oy,
puh. 040 7544389

Juha Kytölä, toimitusjohtaja, Wärtsilä Finland Oy,
puh. 040 5002936

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on edelläkävijä merenkulun ja energia-alan laitteiden, ratkaisujen sekä palvelujen toimittajana. Wärtsilän ratkaisut tukevat asiakasyritysten liiketoimintaa tuotteen koko elinkaaren ajan. Wärtsilä kehittää teknisiä sovelluksia, joista hyötyvät sekä asiakkaat että ympäristö. Innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen avulla Wärtsilän tavoitteena on olla kaikkien asiakkaittensa arvostetuin yhteistyökumppani. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yli 16 000 ammattilaista työskentelee Wärtsilän 150 toimipisteessä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä.
www.wartsila.com