Wärtsilälle 76 MW:n kaasuvoimalalaitteistotilaus Kansasista USA:sta

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote, 21 helmikuuta 2007 at 02.00 UTC+2

Wärtsilä allekirjoitti tammikuussa sopimuksen 76 MW:n kaasuvoimalaitoksen laitetoimituksesta Midwest Energy Inc.–nimiselle energiayhtiölle Kansasiin, Yhdysvaltoihin. Kaupan arvo on yli 25 miljoonaa euroa (yli 30 miljoonaa USD). Tämä on toinen voimalaitostilaus Yhdysvalloista tänä vuonna. Wärtsilä julkaisi ennakkotiedon kaupasta helmikuun alussa Tierra Energyn kaasuvoimalalaitteistotilauksen yhteydessä.

Goodman Energy Center-niminen laitos rakennetaan Haysin kaupunkiin Kansasiin. Wärtsilän toimitus käsittää yhdeksän Wärtsilä 34SG -kaasumoottoria. Laitos tuottaa sähköä Midwest Energyn 48.000:lle asiakkaalle alueella. Voimalaitokseen asennetaan myös Wärtsilän puhdistuslaitteet, jotka vähentävät savukaasupäästöjä ja varmistavat, että yhä tiukentuvat ympäristönormit täytetään.

Voimalaitos aloittaa sähköntuotannon ennen kesän 2008 huippukulutusaikaa ja on täydessä kaupallisessa käytössä syyskuussa 2008.

”Goodman Energy Center–laitos tuottaa asiakkaillemme puhdasta ja edullista energiaa kulutuksen huippujaksoina ja parantaa sähkönjakelun luotettavuutta. Tämän projektin ansiosta saamme tehokkaan energialähteen, jonka päästöt ovat erittäin alhaiset ja joka kuluttaa äärimmäisen vähän vettä,” sanoo Midwest Energyn toimitusjohtaja Earnie Lehman.

”Tämä on tärkeä projekti Wärtsilälle Keskilännessä USA:ssa,” sanoo Frank Donnelly, Wärtsilän Pohjois-Amerikan voimalaitostoiminnan johtaja. ”Tämä on Wärtsilän suurin voimalaitosprojekti Coloradon itäpuolella ja on neljäs iso voimalatilaus Yhdysvalloissa viimeisen yhdeksän kuukauden aikana. Tämä osoittaa, että voimalaitoksemme ovat saaneet hyvän jalansijan markkinoilla. Toivomme hyvän yhteistyön Midwest Energy:n kanssa jatkuvan vastedeskin.”

Lisätietoja: Ulf Nylund, myyntijohtaja, erikoisprojektit, puh. 010 709 2973.

Tästä tiedotteesta on kaksi versiota. Tämä on lyhennetty versio. Pidempi, englanninkielinen tiedote sisältää enemmän teknisiä tietoja. Tiedotteet ovat saatavissa internet-sivuilta osoitteesta www.wartsila.com.

Wärtsilä lyhyesti

Wärtsilä on edelläkävijä merenkulun ja energia-alan laitteiden, ratkaisujen sekä palvelujen toimittajana. Wärtsilän ratkaisut tukevat asiakasyritysten liiketoimintaa tuotteen koko elinkaaren ajan. Wärtsilä kehittää teknisiä sovelluksia, joista hyötyvät sekä asiakkaat että ympäristö. Innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen avulla Wärtsilän tavoitteena on olla kaikkien asiakkaittensa arvostetuin yhteistyökumppani. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yli 14 000 ammattilaista työskentelee Wärtsilän yli 130 toimipisteessä lähes 70 maassa.