Wärtsilä toimittaa 26 MW voimalaitoksen maakaasun tuotantolaitokseen Kanadaan

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote, 20 heinäkuuta 2010 at 13.30 UTC+2

Wärtsilä on saanut tilauksen moottorien ja generaattoreiden toimittamisesta sähköntuotantoprojektiin Brittiläiseen Kolumbiaan Kanadaan. Wärtsilä vastaa myös projektin suunnittelusta.

Wärtsilä toimittaa kolme maakaasulla toimivaa Wärtsilä 20V34SG -kaasumoottoria generaattoreineen, joiden yhteenlaskettu teho on yli 26 megawattia.

Voimalaitos tuottaa sähköä tuotantolaitokselle, joka puolestaan tuottaa maakaasua Pohjois-Amerikan suurimmista liuskekaasuesiintymistä Horn River Basinin alueella. Liuskekaasu on maakaasua, jota esiintyy liuskekivimuodostelmissa. Rakennettava voimalaitos käyttää polttoaineenaan maakaasua, jota saadaan maakaasun tuotantolaitoksesta.

Kanadassa ja Yhdysvalloissa liuskekaasun voimakas kysyntä on varsin viimeaikainen ilmiö, johon on vaikuttanut uudet vaakasuorat ja hydrauliset poraustekniikat. Liuskekaasuesiintymistä saatavasta maakaasusta on tullut yhä tärkeämpi energianlähde viime vuosikymmenellä ja liuskekaasun arvioidaan olevan merkittävä maakaasulähde tulevaisuudessa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa liuskekaasulöydökset ja muut epätavalliset maakaasulöydökset ovat nostaneet maakaasuvarantoja arviolta 100 vuoden tarpeisiin, minkä ansiosta maakaasun hintataso on vakiintunut.

Kyseisellä alueella Brittiläisessä Kolumbiassa ei tällä hetkellä ole sähkönjakeluun tarvittavaa kantaverkkoa, minkä vuoksi sähköä on tuotettava paikan päällä. Wärtsilän teknologia on erittäin luotettavaa, sillä se perustuu pitkään kokemukseen sekä siihen, että sähköntuotannossa käytetään useita yksiköitä. Muita etuja ovat Wärtsilän moottoreiden erinomainen hyötysuhde ja vähäinen prosessiveden käyttö.

Generaattoriaggregaatit ja muu laitteisto toimitetaan vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä ja voimalaitos otetaan käyttöön vuoden 2012 syksyllä. Kun voimalaitos tulee toimimaan syrjäisellä alueella Pohjois-Kanadan arktisissa ilmasto-olosuhteissa Wärtsilän luotettava ja vahva huoltotuki on elintärkeää projektin menestykselle. 

”Tämä tilaus on meidän kannaltamme hyvin mielenkiintoinen projekti, jossa Wärtsilän luotettavat ja korkealla hyötysuhteella toimivat kaasumoottorit tuottavat sähköä liuskekaasun kehittämisen tarpeisiin Kanadassa. Voimalaitoksen toimintaa Kanadassa tukee Wärtsilä Services, jonka palveluksessa on yli 150 alan ammattilaista”, toteaa Wärtsilä Pohjois-Amerikan toimitusjohtaja Frank Donnelly.

Lisätietoja:

Michelle Romero
Markkinointipäällikkö
Wärtsilä Pohjois-Amerikka
Tel: +1 281 233 6209
michelle.romero@wartsila.com

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 010 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä lyhyesti

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.

Vuonna 2009 Wärtsilän liikevaihto oli 5,3 miljardia euroa ja henkilöstömäärä yli 18 000. Yrityksellä on 160 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
www.wartsila.com