Wärtsilän toisen neljänneksen tuloksessa alaskirjauksia; WinGD-yhteisyrityksen osakkeista luovuttu

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote, 20 kesäkuuta 2016 at 13.00 UTC+2

Wärtsilä ja China State Shipbuilding Corporation (CSSC) ovat sopineet, että Wärtsilän 30 prosentin vähemmistöosuus Winterthur Gas & Diesel (WinGD) -kaksitahtiyhteisyrityksessä siirretään CSSC:lle. Sopimuksen seurauksena CSSC omistaa WinGD:stä 100 prosenttia. Kaksitahtiliiketoiminta on myyntiin saakka raportoitu lopetettuina toimintoina. Kaupan arvo ei ole merkittävä.

Wärtsilä tekee vuoden 2016 toisen neljänneksen tulokseen noin 59 miljoonan euron alaskirjauksen, josta 21 miljoonaa euroa liittyy WinGD:n myyntiin ja 17 miljoonaa euroa huhtikuussa ilmoitettuun uudelleenjärjestelyohjelmaan. Jäljelle jäävät alaskirjaukset liittyvät realisoituun Brasilian realin valuuttakurssitappioon ja muihin saataviin. Ne kirjataan Wärtsilän toisen neljänneksen rahoituseriin.

Lisätietoja:

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 010 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Lisätietoja sijoittajille:

Natalia Valtasaari
Sijoittaja- ja mediasuhdejohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 010 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

 

Wärtsilä Oyj Abp

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja

Kari Hietanen
Johtaja, yhteiskuntasuhteet
ja lakiasiat


Wärtsilä lyhyesti:

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava edistyksellisen teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2015 Wärtsilän liikevaihto oli 5 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.800. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com