Osakkeiden merkinnät Wärtsilä Oyj Abp:n vuoden 2001 ja 2002 optio-oikeuksien perusteella

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote, 20 kesäkuuta 2006 at 09.45 UTC+2

Wärtsilän vuoden 2001 optio-ohjelman osakkeiden merkintäaika alkoi 1.4.2003. Ohjelman ehtojen mukaan 26.4.- 12.6.2006 välisenä aikana on vaihdettu 11.800 optiota, jotka oikeuttavat merkitsemään 17.700 Wärtsilän B-osaketta. Tästä aiheutuva osakepääoman korotus on yhteensä 61.950,00 euroa.

Vuoden 2002 optio-ohjelman ehtojen mukaan osakkeiden merkintäaika alkoi 1.4.2004. Ohjelman ehtojen mukaan 26.4. – 12.6.2006 välisenä aikana on vaihdettu 27.100 optiota, jotka oikeuttavat merkitsemään 40.650 Wärtsilän B-osaketta. Tästä aiheutuva osakepääoman korotus on yhteensä 142.275,00 euroa.

Yhtiön osakepääomaa korotetaan yhteensä 204.225,00 eurolla. Korotuksen jälkeen osakepääoma on yhteensä 331.091.918,50 euroa ja osakkeiden lukumäärä 94.597.691 kappaletta, joista A-osakkeita 23.579.587 kappaletta ja B-osakkeita 71.018.104 kappaletta.

Yhtiö ilmoittaa osakepääoman korotuksen kaupparekisteriin rekisteröitäväksi.

Wärtsilä Oyj Abp

Kari Hietanen        
Johtaja, lakiasiat ja henkilöstö 

Eeva Kainulainen
Tiedotusjohtaja

www.wartsila.com