Ylimääräisen osingon vaikutus vuoden 2002 optioiden merkintähintaan

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 20 maaliskuuta 2008 at 09.00 UTC+2

Wärtsilän yhtiökokouksen 19.3.2008 päättämä ylimääräinen osinko 2 euroa osakkeelta alentaa vuoden 2002 optio-ohjelman mukaista B-osakkeen merkintähintaa ylimääräisen osingon määrällä eli 2 euroa/osake ohjelman ehtojen mukaisesti. Wärtsilän B-osakkeen merkintähinta vuoden 2002 optio-ohjelman perusteella on siten 5,40 euroa. Osakkeen merkintähinnan alennus tulee voimaan osingon täsmäytyspäivänä 26.3.2008.

Yhtiökokouksen päätös yhdistää osakesarjat johtaa siihen, että viittaukset B-sarjan osakkeisiin vuoden 2002 optio-ohjelmassa muutetaan viittaukseksi yhtiön osakkeisiin 26.3.2008, kun muutos on rekisteröity kaupparekisteriin.

Wärtsilä Oyj Abp

Kari Hietanen                               Eeva Kainulainen
Johtaja, lakiasiat & henkilöstö    Tiedotusjohtaja

www.wartsila.com