Wärtsilän ylimääräisen osingon vaikutus optio-ohjelmiin

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 20 maaliskuuta 2006 at 09.00 UTC+2

Wärtsilän yhtiökokouksen 15.3.2006 päättämä ylimääräinen osinko 0,60 euroa osakkeelta alentaa Wärtsilän vuosien 2001 ja 2002 optio-ohjelmien mukaista B-osakkeen merkintähintaa ylimääräisen osingon määrällä eli 0,60 euroa/osake ohjelmien ehtojen mukaisesti. Wärtsilän B-osakkeen merkintähinta vuoden 2001 optio-ohjelman perusteella on siten 16,10 euroa ja vuoden 2002 optio-ohjelman perusteella 8,90 euroa. Merkintähinnan alennus tulee voimaan osingonjaon täsmäytyspäivänä eli tänään 20.3.2006.

Wärtsilä Oyj Abp

Kari Hietanen
Johtaja, lakiasiat ja henkilöstö

Eeva Kainulainen
Tiedotusjohtaja