Wärtsilä toimittaa biovoimalaitoksen Belgiaan

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote, 20 tammikuuta 2006 at 11.00 UTC+2

Belgialainen Renogen SA tilasi Wärtsilältä marraskuussa biopolttoaineella toimivan sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksen Amelin kaupunkiin Ardennesin alueelle. Tilaus käsittää myös öljykäyttöisen kuumavesikattilan. Voimalaitos luovutetaan asiakkaalle vuoden 2007 alussa.

Voimalaitos tuottaa sähköä yleiseen verkkoon ja lämpöä kahden paikallisen tehtaan tarpeisiin. Laitos käyttää polttoaineena paikallisen puuteollisuuden sivutuotteita ja puuhaketta. Belgian hallitus tukee voimalaitoshanketta rahallisesti, koska sähkö tuotetaan uusiutuvilla luonnonvaroilla.

Wärtsilän toimittamat voimalaitokset tuottavat sähköä ja lämpöä luontoa kuormittamatta: patentoitu BioGrate-polttotekniikka mahdollistaa alhaiset typenoksidi- ja hiilimonoksidipäästöt.

Lisätietoja: tiedotusjohtaja Eeva Kainulainen, puh. 010 709 5235.

Tästä tiedotteesta on kaksi versiota. Tämä on lyhennetty versio. Pidempi, englanninkielinen tiedote sisältää enemmän teknisiä tietoja.