Wärtsilä toimittaa Saksaan 100 megawatin joustavan lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksen

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote 19 joulukuuta 2016 at 12.00 UTC+2

Wärtsilä toimittaa 100 megawatin joustavan lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksen (combined heat and power, CHP-laitoksen) saksalaiselle Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG ‑yhtiölle. Tämä Smart Power Generation -voimalaitos koostuu kymmenestä maakaasulla toimivasta Wärtsilä 34SG ‑moottorista ja sen toiminnan on määrä käynnistyä vuoden 2018 loppuun mennessä. Wärtsilän toimitukseen sisältyy suunnittelu, hankinta ja rakennustyöt (EPC), sekä 15-vuotinen suorituskykytakuu. Sopimus kirjataan vuoden 2016 neljännen neljänneksen tilauskantaan.

“Toisin kuin perinteiset hiilen polttoon tai kaasuturbiineihin perustuvat CHP-laitokset, Wärtsilän kaasumoottorit voidaan käynnistää ja sammuttaa rajoituksetta vain 2 minuutissa. Tämän vuoksi voimme toimia sähköntuotannon säätövoimamarkkinoilla. Voimme säätää tuotantoa nopeasti sähkön hinnan osoittaman kysynnän vaihtelun mukaan”, sanoo Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG:n toimitusjohtaja Lars Eigenmann.

Eigenmannin mukaan Wärtsilän polttomoottoreiden ainutlaatuinen joustavuus tarjoaa Kraftwerke Mainz-Wiesbadenille aivan uuden tavan käyttää energiantuotantoyksikköjään tuottavasti. “Tällaisen joustavan kapasiteetin ansiosta voimme tasapainoittaa verkkoa silloin, kun Saksassa ei ole saatavilla aurinko- tai tuulivoimaa. Voimme käynnistää ja pysäyttää moottorit useita kertoja päivässä ja myydä tuottamamme sähkön Euroopan tukkumarkkinoilla.”

Ympäristösuunnitelman mukaisesti Saksa on sitoutunut lisäämään lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksissa (CHP-laitoksissa) tuotetun sähkön osuutta 25 prosenttiin sähkön kokonaistuotannosta vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteeseen pääsemiseksi, uudistettu CHP-laki suosii joustavia ja ympäristöystävällisiä CHP-laitoksia, jotka voivat toimia säätövoimamarkkinoilla ja tuottaa samalla lämpöä yhteisölle.

Uusi, erittäin tehokas CHP-laitos on Wärtsilän ensimmäinen tämänkokoinen laitos Saksassa. Se tuottaa sähköä 100 MW ja lämpöä 96 MW Euroopan ytimessä sijaitsevaan Mainzin kaupunkiin, jonka kaukolämpöverkko kattaa noin 40 000 taloutta. Uusi laitos voi saavuttaa jopa 90 prosentin kokonaishyötysuhteen. Se käyttää polttoainetta tehokkaimmin ja auttaa samalla vähentämään päästöjä.

Kun voimalaitos valmistuu, Mainz-Wiesbadenin alueella nähdään perinteisen sähkön- ja lämmöntuotantojärjestelmän asemesta moderni, joustava järjestelmä, jolla on pienet hiilidioksidipäästöt, ja joka mahdollistaa uusiutuvien energiamuotojen täysimittaisen hyödyntämisen.

“Tämä projekti tukee Saksan kehitystä kohti vähäpäästöistä energiataloutta. Dynaamisen kaukolämpöratkaisun ansiosta Kraftwerke Mainz-Wiesbaden voi parantaa kapasiteettinsa kokonaishyötysuhdetta noin 5–10 prosenttia”, sanoo Wärtsilä Energy Solutionsin aluejohtaja Christer Strandvall.

“Wärtsilällä on Saksassa vahva palveluverkko ja odotamme innokkaasti mahdollisuutta tarjota kokeneiden ja pätevien ammattilaistemme osaamista tälle pitkäaikaiselle kumppanille”, sanoo Wärtsilä Deutschland GmbH:n toimitusjohtaja Thomas Becker.

Wärtsilän toimittamien CHP-laitosten kokonaiskapasiteetti on noin 11 GW. Yhtiön 176 maahan asennetun voimantuotantotehon kokonaiskapasiteetti on yli 60 GW.

Kuvalinkki

Linkkejä:

 

Frank Kettig
Business Development Manager
Wärtsilä Energy Solutions, Hamburg
Puh. +49 1704124474
frank.kettig@wartsila.com

Jukka-Pekka Niemi
General Manager, Marketing
Wärtsilä Energy Solutions
Puh. +358 50 465 2805
jukka-pekka.niemi@wartsila.com 

Wärtsilä Energy Solutions lyhyesti
Wärtsilä Energy Solutions on johtava joustavien voimalaitosten toimittaja globaalin energiantuotannon markkinoilla. Tarjoamme ratkaisuja perusvoimantuotantoon, sähköverkon vakaaseen toimintaan ja kuormitushuippujen tasaamiseen, teollisuuden omaan energiantuotantoon sekä öljy- ja kaasuteollisuuden tarpeisiin. Wärtsilä Energy Solutions toimittaa myös suuren kokoluokan aurinkosähkövoimaloita sekä LNG-terminaaleja ja jakelujärjestelmiä. Vuoteen 2016 mennessä Wärtsilä on toimittanut noin 60 GW:n edestä voimalaitoksia 176 maahan ympäri maailman.
www.smartpowergeneration.com

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava edistyksellisen teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.
Vuonna 2015 Wärtsilän liikevaihto oli 5 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18 800. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com

Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG
Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG:n työntekijät ovat varmistaneet luotettavan sähkön, höyryn ja kaukolämmön tarjonnan Mainz-Wiesbadenin suurkaupunkialueella vuodesta 1931 lähtien. KMW:llä on vuosien käyttökokemus suurista voimalaitoksista. Vuodesta 2001 lähtien yrityksellä, jonka omistavat puoliksi Mainzer Stadtwerke AG ja ESWE Versorgungs AG, on ollut käytössä yksi maailman tehokkaimmista kaasukombivoimaloista (CCGT). Kyseisen voimalan kapasiteetti on noin 400 MW. Laitoksen erinomaista lähes 60 prosentin sähköhyötysuhdetta voi vielä parantaa, ja on mahdollista saavuttaa yli 70 prosentin polttoainetalous ympäristöystävällisen lämmön ja sähkön yhteistuotannon avulla. Myös Ingelheimer Auessa on 350 megawatin kaasukombiyksikkö. Alueen synergioiden hyödyntämiseksi läheinen Entsorgungsgesellschaft Mainz mbH:n (EGM:n) omistama jätevoimala liitettiin CCGT-voimalaan tämän valmistuttua, jotta voitiin varmistaa mahdollisimman suuri energiatehokkuus ja taloudellisuus. Perinteisen sähköntuotannon lisäksi KMW AG on kehittänyt viime vuosina muita ydinliiketoiminta-alueita, kuten uusiutuvaa energiaa, energianhallintaa, voimalapalveluja ja kaukolämmön tuotantoa.
www.kmw-ag.de