Wärtsilän navigointijärjestelmät takaavat 10 LNG-kuljetusaluksen turvallisen ja tehokkaan toiminnan arktisilla alueilla

Wärtsilä Corporation, Lehdistötiedote 19 huhtikuuta 2021 at 11.00 UTC+2
  • Bridge system, for illustrative purposes only. © Wärtsilä Corporation

Wärtsilä Voyage on saanut merkittävän sopimuksen toimittaa uusinta radio- ja navigointijärjestelmäteknologiaa kymmenelle nesteytettyä maakaasua (LNG) käyttävälle jäätä murtavalle kaasunkuljetusalukselle, jotka ovat rakenteilla Arctic LNG-2 -projektiin.

Tilaus saatiin tammikuussa 2021 ja toteutetaan yhteistyössä Samsung Heavy Industries Co. Ltd -telakan kanssa. Uusi sopimus on jatkoa viime kesänä tehdylle sopimukselle, jonka myötä Wärtsilä Voyage toimitti samaan projektiin liittyen integroituja komentosiltajärjestelmiä viiteen LNG-kuljetusalukseen.

Näihin kymmeneen alukseen asennetaan samat Wärtsilä Navi-Radar, Navi-Sailor sekä Navi-Conning -järjestelmät kuin edeltäjiinkin.

Alukset liikennöivät Venäjällä Luoteis-Siperiassa sijaitsevan Jamalin niemimaan sekä Euroopan unionin tärkeimpien satamien välillä. Miehistön odotetaan kohtaavan mitä haastavimpia sääolosuhteita. "Sen vuoksi asennamme alukseen kaksi komentosiltaa, joista toinen on käännetty 180 astetta tavanomaisesta asennosta. Tämä mahdollistaa jäänmurtajien liikkumisen sekä eteen että taakse, mikä takaa turvallisen navigoinnin epäsuotuisissa arktisissa sääolosuhteissa,” sanoo Alex van Knotsenberg, Wärtsilä Voyagen myyntijohtaja.

Sopimukseen kuuluu 12 työasemaa sisältävän moninäyttöjärjestelmän asennus. Järjestelmän varusteluun kuuluu muun muassa sähköinen karttanäkymä ja tietojärjestelmä (Electronic Chart Display and Information System, ECDIS), tutka, navigointitietojen näyttöjärjestelmä, komentosillan hälytysten hallintajärjestelmä (Bridge Alert Management System, BAMS) sekä Wärtsilän Navi-Planner edistykselliseen reittisuunnitteluun. Wärtsilän ratkaisut kattavat myös IRIDIUM-satelliittiviestintäjärjestelmät. Työasemat on integroitu täysin yhtenäiseen järjestelmään, joka mahdollistaa päätoimintojen päällekkäisyyden ja siten parantaa navigoinnin turvallisuutta jääolosuhteissa.

Kaikki asennettavat navigointijärjestelmät ovat integroitavissa Wärtsilä Voyagen Fleet Operations Solution -huipputeknologian kanssa. Fleet Operations Solution on Wärtsilä Voyagen lippulaivateknologia, joka parantaa laivojen ja maatoimintojen välisiä synergioita sekä toiminnan tehokkuutta integroimalla aiemmin erilliset navigointitoiminnot yhdelle alustalle.

Kaikki aluksiin asennetut laitteet ovat täysin Venäjän merenkulkurekisterin (Russian Maritime Register of Shipping, RS) ja Bureau Veritaksen (BV) vaatimusten mukaisia. Ne on suunniteltu toimimaan vuoden ympäri haastavissa arktisissa olosuhteissa jopa 52 celsiusasteen pakkasessa. Järjestelmät asennetaan vuosina 2022-2024.

Arctic LNG-2 -hanke keskittyy nesteytetyn maakaasun ja kaasukondensaatin tuotantoon, varastointiin ja kuljetukseen Gydanin niemimaalla sijaitsevalta Salmanovskyn kaasukentältä. Hankkeessa rakennetaan kolme LNG-tuotantolinjaa, joiden kapasiteetti on 6,6 miljoonaa tonnia vuodessa, sekä vakaata kaasukondensaattia. Kolmen linjan kokonaiskapasiteetin arvioidaan olevan 19,8 miljoonaa tonnia nesteytettyä maakaasua vuodessa.

Vuoden 1974 perustamisestaan lähtien Samsung Heavy Industries Co. on toteuttanut menestyksekkäästi monia maailman suurimmista laivanrakennus- ja offshore-suunnittelu-, hankinta- ja rakennusprojekteista napa-alueille. Yhtiö on muun muassa kehittänyt ja rakentanut maailman ensimmäisen arktisen sukkulatankkerin, nesteytetyn maakaasun kelluvan tuotannon varastointi- ja purkuyksiköt (LNG FPSO) sekä kehittänyt ja rakentanut erilaisia arktisia jäänmurtajia ja konttialuksia.

Mediakontakti:

Laura Quinton 
External Communications 
Wärtsilä Voyage 
Puh: 0456163133 
laura.quinton@wartsila.com

Wärtsilä Voyage lyhyesti
Wärtsilä Voyage uudistaa laivaliikennettä hyödyntämällä viimeisintä digitaalista teknologiaa parantaen turvallisuutta, tehokkuutta ja luotettavuutta sekä vähentäen päästöjä. Olemme sitoutuneet luomaan älykkään merenkulun ekosysteemin, jossa jokainen alus saa yhteyden digitaalisiin palveluihin, jotka tekevät matkasta turvallisemman ja ympäristöä paremmin huomioivan. Markkinoiden laajimman älykkään merenkulun tarjooman avulla luomme digitaalisesti kytkettyä meriteollisuuden arvoketjua ja olemme asiakkaiden ensisijainen kumppani uusimman digitaalisen teknologian hyödyntämisessä.
www.wartsila.com/marine/voyage

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2020 Wärtsilän liikevaihto oli 4,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com