Wärtsilä suunnittelee tuotannon vähentämistä ja osittaista siirtoa Kiinaan

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote, 19 tammikuuta 2010 at 09.45 UTC+2

Wärtsilä on analysoinut tuotantorakennettaan, kuten lokakuussa tiedotettiin. Sopeutuakseen perustavanlaatuisiin markkinamuutoksiin Wärtsilä suunnittelee tuotantokapasiteetin vähentämistä. Suunnitelmaan kuuluu myös potkuri- ja apumoottorituotannon pääosan siirtäminen Kiinaan lähelle meriteollisuuden päämarkkinoita. Hollannin Drunenin potkurituotanto ja Zwollen DTS –yhtiön komponenttituotanto on suunniteltu lopetettavaksi. Vaasan tehtaan Wärtsilä 20 -generaattoriaggregaattien tuotanto on suunniteltu lopetettavaksi ja siirrettäväksi Kiinaan kilpailukyvyn säilyttämiseksi tällä markkinalla.

Vuoden 2010 kuluessa Wärtsilä suunnittelee 1400 työpaikan vähentämistä maailmanlaajuisesti. Näistä vähennyksistä 570 on suunniteltu tapahtuvan Hollannissa. Loppuosa vähennyksistä kohdistuu eri liike- ja tukitoimintoihin eri maissa. Vähennysten yksityiskohdat selviävät ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Tällä hetkellä Wärtsilän palveluksessa Hollannissa on 1561 henkeä.

“Maailma on muuttunut dramaattisesti lyhyessä ajassa. Kiinasta on tullut vahva meriteollisuuden keskus ja sen kasvu jatkuu. Merenkulun markkinoiden aktiviteetti on jatkunut heikkona maailmanlaajuisesti koko vuoden 2009 ajan. Wärtsilä Ship Powerin tilauskertymä oli merkittävästi heikompi kuin aiempina vuosina. Kilpailu markkinoilla kiihtyy. Kehittämällä tuotantorakennetta ja liiketoimintaa Wärtsilä parantaa edelleen kilpailukykyään ja asiakaspalvelujaan kiristyvillä markkinoilla. Velvollisuutemme on turvata Wärtsilän johtava asema nyt ja tulevaisuudessa”, sanoo konsernijohtaja Ole Johansson.

Rakennejärjestelyyn liittyvät kertaluonteiset kulut ovat noin 140 milj. euroa. Tähän sisältyy alaskirjauksia noin 50 milj. euroa, joista 40 milj. euroa kirjataan vuodelle 2009. Järjestelyjen tuloksena Wärtsilä arvioi vuosisäästöiksi noin 80-90 milj. euroa, joiden vaikutus alkaa asteittain vuoden 2010 aikana. Säästöt vaikuttavat täysimääräisesti vuoden 2011 ensimmäisen puoliskon aikana. 

Neuvottelut suunnitelluista järjestelyistä aloitetaan paikallisen käytännön ja lakien mukaisesti niissä maissa, joihin suunnitelmat vaikuttavat. Yhtiö tarjoaa tukea ja apua työntekijöille uudelleentyöllistämiseksi kyseisissä maissa.

Jo vuonna 2009 Wärtsilä on hyödyntänyt joustavaa toimintamallia kapasiteetin sopeuttamiseksi uutta markkinakysyntää vastaavaksi ja aloitti sekä suurelta osin toteutti toimenpiteet noin 600 työpaikan vähentämiseksi. Wärtsilän henkilöstömäärä vuoden 2009 lopussa oli 18 541.

Wärtsilä jatkaa suurten 4-tahtisen moottorien valmistusta Euroopassa Vaasassa ja Italian Triestessä . Euroopassa toimiva tutkimus- ja tuotekehitystoiminta jatkuu nykyisissä yksiköissä. Hollantiin Wärtsilä perustaa potkurien teknologia- ja huoltokeskuksen Propulsion Technology & Services Centren.

Ennakkotietoja vuoden 2009 tuloksesta ja vuoden 2010 näkymistä
Wärtsilän liikevaihto kasvoi 14 % ja kannattavuus ennen kertaluonteisia eriä parani vuoteen 2008 verrattuna. Vuonna 2010 Wärtsilän liikevaihtoon vaikuttavat meriteollisuuden markkinatilanne ja matalampi tilauskanta. Vuoden 2010 liikevaihto laskee 10-20% vuoteen 2009 verrattuna. Kannattavuuden ennen kertaluonteisia eriä odotetaan olevan noin 9-10%, joka on Wärtsilän pitkän aikavälin kannattavuustavoitteen ylärajoilla.

Wärtsilä julkaisee tilinpäätöstiedotteen 28.1.2010 klo 8.30.

Lisätietoja:
Konsernijohtaja Ole Johansson, puh.  010 709 5601
Varatoimitusjohtaja & talous- ja rahoitusjohtaja Raimo Lind, puh. 010 709 5640
Viestintäjohtaja Atte Palomäki, puh. 010 709 5599

Wärtsilä Oyj Abp

 

Raimo Lind                          Atte Palomäki
Varatoimitusjohtaja            Viestintäjohtaja
 

 

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS
Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään tiistaina 19.tammikuuta 2010 kello 11.30 alkaen Hotelli Hilton Strandin Ballroomissa, osoite John Stenbergin ranta 4, Helsinki. Englanninkielistä puhelinkonferenssia ja webcastia voi seurata internetissä osoitteessa:
http://194.100.179.139/wip/directlink.do?newbrowser=1&pid=3161158
Halutessanne osallistua puhelinkonferenssiin, soittakaa numeroon +44 (0)20 7162 0125, ja näppäilkää konferenssin koodi 854584. Halutessanne esittää kysymyksiä puhelinkonferenssin aikana painakaa 1-näppäintä, ja jos haluatte perua kysymyksenne, painakaa # -näppäintä. Puhelinkonferenssin nimi on: Wärtsilä Conference Call. Ystävällisesti valmistautukaa ilmoittamaan omat tietonne sekä konferenssin nimi operaattorille. Ongelmatilanteissa painakaa *-näppäintä ja sen jälkeen 0-näppäintä. Suosittelemme, että rekisteröidytte konferenssiin etukäteen seuraavassa osoitteessa:
https://eventreg2.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=158744&Conf=200492

Taltiointi tilaisuudesta (englanniksi)
Ole Johanssonin presentaatio: Manufacturing Footprint PDF, 798Kb » (englanniksi)