Wärtsilän pääomamarkkinapäivä: yhtiön liikevaihto kasvaa 10-20% vuonna 2009

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote, 18 marraskuuta 2008 at 08.00 UTC+2

Wärtsilän johto ilmoittaa tänään Helsingissä järjestettävän pääomamarkkinapäivän yhteydessä, että konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan 10-20% vuonna 2009. Arvio perustuu vahvaan tilauskantaan, josta vuoden 2009 toimitusten osuus on noin 3.800 milj. euroa, sekä Services-liiketoiminnan edelleen jatkuvaan vahvaan kehitykseen. Syyskuun 2008 lopussa Wärtsilän tilauskanta oli 7.762 milj. euroa.

Wärtsilä ilmoitti kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksessaan, että laivanrakennusmarkkinoilla vallitseva epävarmuus on kasvattanut tilausten peruutusriskiä ja että mahdollisten peruutusten vaikutusten arvioidaan jäävän noin 10%:iin Wärtsilän koko tilauskannan arvosta.

Wärtsilän vuoden 2008 näkymät ennallaan
Wärtsilän liikevaihdon uskotaan kasvavan vahvan tilauskannan ansiosta vuonna 2008 noin 25%. Koko vuoden liikevoittoprosentti kohoaa yli 11%:n.

 

 

Raimo Lind
Varatoimitusjohtaja & CFO,
Wärtsilä Oyj Abp
Atte Palomäki
Viestintäjohtaja,
Wärtsilä Oyj Abp

Lisätietoja:
Raimo Lind, Varatoimitusjohtaja & CFO, puh. 010 709 5640 tai
Atte Palomäki, Viestintäjohtaja, puh. 010 709 5599.

Sijoittajakyselyt: Joséphine Mickwitz, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 0400 784 889.

Pääomamarkkinapäivän englanninkieliset presentaatiot ovat ladattavissa osoitteesta www.wartsila.com/sijoittajat. Suoria webcast-lähetyksiä voi myös seurata osoitteessa: http://194.100.179.139/wip/directlink.do?newbrowser=1&pid=2560704.

www.wartsila.com