Wärtsilän hallitus päätti osingon toisen erän jakamisesta

Wärtsilä Corporation, Pörssitiedote 18 syyskuuta 2018 at 12.30 UTC+2

Wärtsilän hallitus päätti osingon toisen erän jakamisesta

Wärtsilä Oyj Abp:n 8.3.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti 1,38 euroa osakkeelta osingonmaksusta kahdessa erässä 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta. Ensimmäinen osinkoerä 0,69 euroa osakkeelta maksettiin maaliskuussa 2018. Toinen erä päätettiin maksaa syyskuussa 2018. Toinen erä jakautuu päätetyn maksuttoman osakeannin (osakesplit) mukaisesti yhden vanhan ja kahden uuden osakkeen kesken siten, että kullekin osakkeelle maksetaan 0,23 euroa.

Wärtsilä Oyj Abp:n hallitus on 18.9.2018 pidetyssä kokouksessaan päättänyt osingon toisen erän jakamisesta varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20.9.2018 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 27.9.2018.

Wärtsilä Oyj Abp
Hallitus


Lisätietoja:

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Puh. 010 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Sijoittaja- ja mediasuhdejohtaja
Puh. 010 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com 

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, kokonaishyötysuhteeseen ja data-analytiikkaan. Vuonna 2017 Wärtsilän liikevaihto oli 4,9 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
https://www.wartsila.com