Wärtsilä ja Schneider Electric kehittävät yhdessä energiajakelun varavoimaratkaisua datakeskuksille

Wärtsilä Corporation, Lehdistötiedote, 18 tammikuuta 2018 at 15.00 UTC+2
  • Schneider Electric

Wärtsilä ja Schneider Electric ovat allekirjoittaneet globaalin yhteistyösopimuksen, jonka puitteissa molempien yritysten sekä kolmansien osapuolten tuotteita ja palveluita hyödynnetään datakeskushankkeissa. Yhteistyö painottuu erittäin suuriin datakeskushankkeisiin, joiden sähkökuorma on vähintään 10 megawattia.

Teknologiayhtiö Wärtsilä ja Schneider Electric ovat allekirjoittaneet Helsingissä joulukuussa 2017 yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on avata yhdessä markkinoita datakeskusten varavoimaratkaisuille. Yhteistyön puitteissa Wärtsilä tarjoaa energiatuotantolaitosten toimituksia, ja Schneider Electric puolestaan keskittyy energianjakelun optimointiin.  

Wärtsilä ja Schneider Electric ovat kumpikin aloillaan maailmanlaajuisesti johtavia toimijoita. Wärtsilä on kansainvälisesti johtava edistyksellisen teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja energia-alalla. Schneider Electric on digitalisaation edelläkävijä energianhallinta- ja automaatioratkaisuissa ja tarjoaa integroituja ratkaisuja yhdistämällä energianhallinnan, automaation ja ohjelmistot.

Lisäksi Schneider Electricin tarjoamat ensiluokkaiset fyysiset infrastruktuuriratkaisut datakeskuksille vievät alaa eteenpäin ja pyrkivät jatkuvasti edistämään tämän kaltaisten teknologioiden ja ratkaisujen käyttöönottoa. Wärtsilän toimittamat kaasuvoimalaitokset tarjoavat uusia ja vaihtoehtoisia energianlähteitä datakeskuksille. Schneider Electric vastaa jakeluverkkojen ja energianhallinnan järjestelmistä, luotettavasta keski- ja pienjännitejakelusta sekä IT-infrastruktuuriratkaisuista. 

Datakeskuksiin keskittyvän yhteistyön puitteissa Wärtsilä ja Schneider Electric voivat kehittää datakeskusten voimalaitoksille optimoituja ja kustannustehokkaita kokonaisarkkitehtuureja. Ratkaisut tarjoavat luotettavan energiatuotannon ja -jakelun, jotka pohjautuvat täysin uusiutuvaa energiaa hyödyntävään varavoimalähteeseen. Kaasugeneraattorilla toimiva varavoimajärjestelmä käynnistyy nopeasti 40 sekunnissa.

Wärtsilän polttomoottorit tuottavat tehokasta, kestävää ja kustannustehokasta energiaa perinteisiin dieselvaravoimakoneisiin verrattuna. Ylimääräistä moottorikapasiteettia voidaan käyttää sähkön myymiseen sähköverkkoon, mikä puolestaan tuo datakeskusoperaattoreille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kaasumoottorit tarjoavat tehokkuutensa ansiosta datakeskukselle halvempaa energiaa kuin sähköverkko. Maakaasuun siirtyminen voi lisäksi vähentää datakeskuksen hiilijalanjälkeä huomattavasti. 

”Yhteistyön ansiosta datakeskusoperaattorit voivat pienentää hiilijalanjälkeään huomattavasti, säästää datakeskuksen energiakustannuksia sekä saada rahallista tuottoa Smart Power Generation -varavoimajärjestelmällään”, Wärtsilä Energy Solutions -liiketoiminnan johtaja Javier Cavada lisää.

”Yhteiset innovaatiot Wärtsilän kaltaisen kumppanin kanssa inspiroivat meitä Schneider Electricillä tuottamaan edistyneitä ja kestäviä, kokonaisvaltaisia ratkaisuja datakeskusten ja voimalaitosten energianhallintaan. Ottaen huomioon loppukäyttäjien tarpeet olemme luottavaisia, että kaikki työ, jota teemme olemassa olevan kiinteän omaisuuden käytön optimoimiseksi, toiminnan tehokkuuden säilyttämiseksi ja ilmastoystävällisten ratkaisujen tuottamiseksi tuottaa lisäarvoa kaikille osapuolille potentiaalisessa markkinassa”, sanoo Schneider Electricin Energy-liiketoimintayksikön johtaja Frederic Godemel.

Lisätietoja:

Mikko Keto
Myyntijohtaja, Energy-liiketoimintayksikkö
Schneider Electric

+358 50 572 5799
mikko.keto@schneider-electric.com 

Javier Cavada
Johtaja
Wärtsilä Energy Solutions
+358 10 709 5297

javier.cavada@wartsila.com 

Tietoa Schneider Electricistä
Schneider Electric on digitalisaation edelläkävijä energianhallinta- ja automaatioratkaisuissa koteihin, rakennuksiin, datakeskuksiin, teollisuuteen ja eri infrastruktuureihin. Maailmanlaajuisesti yli 100 maassa toimiva Schneider on energianhallinnan johtava yritys keski- ja pienjänniteratkaisuissa, luotettavassa sähkönjakelussa sekä automaatiojärjestelmissä. Tarjoamme integroituja ratkaisuja, jotka yhdistävät tehokkaasti energianhallinnan, automaation ja ohjelmistot. Globaalissa ekosysteemissämme teemme avoimella alustallamme yhteistyötä laajan kumppani-, integraattori- ja kehittäjäyhteisön kanssa tarjotaksemme asiakkaillemme reaaliaikaista hallintaa ja energiatehokkuutta parantavia ratkaisuja. Loistavien työntekijöiden ja kumppanien ansiosta Schneider on erinomainen yritys. Sitoutumisemme innovaatioon, monimuotoisuuteen ja vastuullisuuteen varmistaa arvolupauksemme mukaisesti ”Life Is On” - sähköä on saatavilla kaikkialla, kaikille ja joka hetki. 
www.schneider-electric.fi 

Wärtsilä Energy Solutions lyhyesti

Wärtsilä Energy Solutions on johtava kansainvälinen energiajärjestelmien integraattori, jolla on monipuolinen valikoima erilaisia ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja. Tarjontaamme sisältyy erittäin joustavia polttomoottorikäyttöisiä voimalaitoksia, suuria aurinkovoimaloita, energian varastointi- ja integrointiratkaisuja sekä LNG-terminaaleja ja -jakelujärjestelmiä. Wärtsilän joustavat ja tehokkaat ratkaisut tuottavat lisäarvoa ja mahdollistavat siirtymisen entistä kestävämpään ja nykyaikaisempaan energiajärjestelmään. Wärtsilän vuoteen 2017 mennessä toimittamien voimalaitosten asennettu kapasiteetti on 65 GW, ja toimituksia on tehty yhteensä 177 maahan.
www.smartpowergeneration.com 

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava edistyksellisen teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2016 Wärtsilän liikevaihto oli 4,8 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18 000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com