Wärtsilän Hamina LNG-terminaaliprojektin rahoitus ja luvat varmistuneet

Wärtsilä Corporation, Lehdistötiedote, 17 toukokuuta 2018 at 14.00 UTC+2
  • Hamina LNG-terminal

Haminan satamaan rakennettavan LNG-terminaalin rahoitus on varmistunut ja tarvittavat rakennusluvat on saatu. Teknologiakonserni Wärtsilä rakentaa terminaalin avaimet käteen -sopimuksella.

Projektin velkarahoituksesta on sovittu Skandinaviska Enskilda Bankenin ja Suomen valtion omistaman erityisrahoitusyhtiö Finnveran kanssa. Kokonaisinvestoinnin arvo on noin 100 miljoonaa euroa. Wärtsilä vastaa terminaalin suunnittelusta, hankinnasta ja rakennustöistä ja osallistuu projektiin lisäksi tekemällä WDFS (Wärtsilä Development and Financial Services) -organisaation kautta vähemmistösijoituksen Hamina LNG Oy:öön. Pääosakkeenomistajat ovat Haminan Energia Oy ja virolainen energiayhtiö Alexela.

Myös LNG-terminaalin rakennusluvat on hankittu: ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan 30 000 m3:n LNG-varastosäiliö. Töiden yhteydessä valmistellaan myös tilat toiselle 20 000 m3:n varastosäiliölle, joka otetaan käyttöön myöhemmin. Maanrakennustyöt valmistuivat aikataulussa, ja rakennustyöt on aloitettu. LNG-terminaalin suunnitellaan olevan täydessä toimintavalmiudessa vuoteen 2020 mennessä.

Maakaasun kysyntä on nopeassa kasvussa maailmanlaajuisesti, ja siihen liittyviä infrastruktuureja kehitetään samaan tahtiin. Wärtsilän toiminta kattaa kaasun arvoketjun kokonaisuudessaan. Palvelutarjonnassa on tuotteita ja ratkaisuja kaasun etsintään ja poraukseen, maakaasun tuotantoon ja nesteytykseen, säiliöihin ja jakelulaitoksiin, kuljetukseen sekä maakaasun hyödyntämiseen loppukäyttäjien prosesseissa.

”Haminan uusi LNG-terminaali on tärkeä lisä kaasuinfrastruktuuriin, sillä sen lisäksi, että se palvelee yrityksiä ja merenkulkusektoria, se myös syöttää kaasua Haminan Energian kaasunjakeluverkkoon ja on kytkettävissä Suomen kaasuverkkoon. Arvostamme Wärtsilän monipuolista LNG-suunnitteluosaamista, jonka ansiosta olemme pystyneet etenemään projektissa aikataulun mukaisesti”, kertoo Haminan Energian toimitusjohtaja Markku Tommiska.

”Wärtsilä on ottanut selkeän johtoaseman LNG-järjestelmien kokonaisratkaisuissa, jotka ovat kestäviä niin ympäristön kuin talouden kannalta. Haminan projekti on Suomen kolmas LNG-terminaali, jonka rakentamisesta Wärtsilä on tehnyt sopimukset. Muut kaksi ovat Mangan terminaali Torniossa ja Raahen terminaali. Tämä on osoitus yhtiön vahvuuksista projektien kehityksessä ja hallinnassa”, kommentoi Alexandre Eykerman, johtaja, LNG-ratkaisut, Wärtsilä Energy Solutions. 

Lisätietoja:

Alexandre Eykerman
johtaja, LNG-ratkaisut
Wärtsilä Energy Solutions
Puh: 050 382 3578
alexandre.eykerman@wartsila.com

Fabien Cadaut
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö
Wärtsilä Energy Solutions
Puh: 040 756 5959
fabien.cadaut@wartsila.com
 

Wärtsilä Energy Solutions lyhyesti
Wärtsilä Energy Solutions on johtava kansainvälinen energiajärjestelmien integraattori, jolla on monipuolinen valikoima erilaisia ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja. Tarjontaamme sisältyy erittäin joustavia polttomoottorikäyttöisiä voimalaitoksia, suuria aurinkovoimaloita, energian varastointi- ja integrointiratkaisuja sekä LNG-terminaaleja ja -jakelujärjestelmiä. Wärtsilän joustavat ja tehokkaat ratkaisut tuottavat lisäarvoa ja mahdollistavat siirtymisen entistä kestävämpään ja nykyaikaisempaan energiajärjestelmään. Wärtsilän vuoteen 2017 mennessä toimittamien voimalaitosten asennettu kapasiteetti oli 67 GW, ja toimituksia oli tehty yhteensä 177 maahan.
https://www.smartpowergeneration.com/

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, kokonaishyötysuhteeseen ja data-analytiikkaan. Vuonna 2017 Wärtsilän liikevaihto oli 4,9 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18 000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
https://www.wartsila.com/