Kohti päästötöntä kaupunkimerenkulkua

Wärtsilä Oyj Abp, Uutinen 17 huhtikuuta 2019 at 09.00 UTC+2

Helsingin edustalla on lukemattomia koskemattomia saaria, jotka odottavat löydetyksi tulemista. Kapeiden kanavien ja kapeikkojen mosaiikki saaristomerellä on nähtävissä Helsingin edustalta, mutta sinne pääsystä voivat nauttia etupäässä ne, joilla on käytössään yksityinen vene. Helsingin kaupungin merellisen strategiaprojektin ansiosta tämä on muuttumassa.

Ajatusta älykkäästä, energiatehokkaasta, hiilineutraalista ja meriteitä hyödyntävästä kulkuvälineestä on kehitelty. Ulla Tapaninen, yksikön päällikkö, yrityspalvelut, Helsingin kaupunki, toivoo tämän järjestelmän yhdistävän mannerkaupungin paremmin saaristoon, jotta kaupungin asukkaat ja turistit voisivat hyödyntää alueen kauneutta ja nauttia siitä. 

Useat edistyksellisesti ajattelevat kaupungit, kuten Lontoo, Amsterdam ja New York ovat hyödyntäneet jokia ja merta liikkumiseen työpaikkojen, asuinalueiden ja turistikohteiden välillä. Miksi tämä ajattelu ei kuitenkaan ole rantautunut aiemmin meille?

Helsinki on hiljattain liittynyt SEA20 -yhteisöön, joka on kansainvälinen verkosto kaupungeille, joilla on edelläkäyviä tavoitteita ekolokisuuden ja älykehityksen suhteen. SEA20 -verkoston kaupungit ovat omistautuneet muutokselle, jossa merenkulku- ja energia-alat muovautuvat yhtenäiseksi, tehokkaaksi, ekologiseksi ja digitaalisesti yhdistetyksi ekosysteemiksi. Tämän verkoston mahdollistaa Wärtsilä, minkä takia kaupunki yhdisti voimansa älyteknologiayhtiön kanssa toteuttaakseen tapahtuman, jossa etsitään tie kohti edistyksellistä ja uudenlaista tulevaisuutta; ”HORIZONS- KOHTI PÄÄSTÖTÖNTÄ KAUPUNKIMERENKULKUA”

Helsingin kaupunki ja Wärtsilä järjestivät tapahtuman 17. huhtikuuta 2019 Tapahtumatorilla. Pääasiallinen tavoite oli tuoda yhteen avainasemassa olevia toimijoita kaupungin ekosysteemistä saman katon alle keskustelemaan ajatuksesta, jossa Helsinkiin luotaisiin hiilineutraali ja vesiteitse kulkeva liikennejärjestelmä. Tarkoitus oli myös ideoida mahdollisia strategioita, joilla tämä ajatus voitaisiin tehdä todeksi. Laaja kirjo edustajia esimerkiksi Nesteeltä, Demos Helsingiltä ja Heleniltä  jakoivat sekä näkemyksensä merenkulun varteenotettavimmista mahdollisuuksista että ammattitaitonsa, työkalunsa ja teknologiansa, jotka auttavat ajatuksen kehittämisessä realiteetiksi.

Julkinen liikenne kasvaa yksityisiä liikkumisvälineitä yleisemmäksi työmatkojen tekovälineeksi tulevaisuudessa. Fokus tulee olemaan raiteilla, pyörillä ja jopa vedessä. Urbaanien väestökantojen kasvaessa voimme nähdä siirtymän pois yksityisistä liikennevälineistä kohti jaettuja liikenneratkaisuja, joiden kulutus perustuu palvelun tarjontaan. Merenkulun liikenneteollisuus yrittää pysyä mukana kehityksessä, jossa kaupunkien tarpeet vaihtelevat. Raskaat teollisuusalat, kuten merenkulku- ja energiateollisuus ovat osallisena tapahtumassa, jotta Helsingin markkinoille voitaisiin tuoda investointi- ja ympäristöystävällisiä vesiteitä hyödyntäviä liikennejärjestelmiä.

Jotta järjestelmän peruspilarit olisivat kunnossa, suuret kysymykset on ratkaistava ensin. Kuinka voimme turvata saariston biodiversiteetin suojelun? Kuinka kaupunki voi tuottaa energiaa, joka vastaa työmatkalaisten tarpeita kestävällä ja ympäristöystävällisellä tavalla? Päästöt, polttoaineenkulutus ja odotusajat satamissa vaativat huomiotamme keskustelussa. Älykkäiden alusten yhdistäminen älykkäisiin satamiin on yksi ratkaisu, mutta kaupungin on myös luotava oikeanlainen infrastruktuuri tukemaan puhtaan energian toimitusketjua.

Wärtsilä visioi ekosysteemin, joka tuo energian merellä kulkeville aluksille hiilineutraalin sähköverkon läpi siten, että hyödynnetään energiantarjontaa rannikolla mahdollistamalla sähkö- ja hybridialusten lataamisen sen kautta. Yhdessä tapahtuman osallistujien kanssa kaupungin oli mahdollista tunnistaa potentiaaliset askelmerkit ja rakennuspalikat reitille hiilineutraalin satamaekosysteemin luomiseksi.  

Tiukka aikaraja on tunnetusti paras keino herättää luovuutta. Vuonna 2020 Helsinki järjestää merenkulkuaiheisen julkisen taidenäyttelyn, joka järjestetään vesirajoilla ja saarissa. Paras tapa kokea näyttely olisi varmasti julkinen saaristoliikenneyhteys, joka olisi yhtä ympäröivän luonnon kanssa. Millaisia operatiivisia puitteita tarvitaan älykkäiden, turvallisten ja ympäristöystävällisten lauttojen laivaston kehittämiseksi Helsinkiin? Kuinka kaupunki voi varmistaa, että saariston kautta tapahtuva työmatkailu vastaa kysyntää ja on samalla melutonta sekä kasvihuonepäästötöntä? Kuinka älykkäät alukset saadaan yhdistettyä parhaiten älykkäisiin satamiin saumattoman kaupunkiliikenteen mahdollistamiseksi?

Tavoite on asetettu korkealle, mutta yhdessä kaupungin toimijoilla on mahdollisuus saavuttaa se. Tämä on hieno muistutus siitä, kuinka verkoston ulkopuolelle katsomalla ja uusien toimijoiden kanssa yhteistyötä tekemällä voidaan innovoida ja tehdä hyvistä ideoista todellisuutta.

Urbaanien työmatkojen tulevaisuus on työn alla – haluatko mukaan? Ole valmis rullaamaan hihasi ja kaivamaan pintaa syvemmälle, yhdessä!

Jos haluat liittyä keskusteluun, ole yhteydessä:

Ulla Tapaninen
Head of Unit, Enterprise Services
City of Helsinki
ulla.tapaninen@hel.fi

Ari Seppänen
Project Manager, Ecosystems of Growth
City of Helsinki
ari.seppanen@hel.fi

Vesa Marttinen
Director, Cruise and Ferry
Wärtsilä
vesa.marttinen@wartsila.com

 

Horizons on tapahtumasarja, joka on suunniteltu luomaan keskustelua ja yhteistyötä rajat ylittävästi politiikka-, tiede-, business- ja teollisuusmaailmojen välille.

Wärtsilän inspiroimana nämä tilaisuudet rakentavat sillan tämän päivän ja kestävän tulevaisuuden välille sekä antavat osallistujille mahdollisuuden kokoontua luomaan yhdessä konkreettisia ratkaisuja, jotka muuttavat teollisuuttamme ja auttavat meitä turvaamaan sellaisen tulevaisuuden, josta voimme olla ylpeitä. Uskomme, että yhdessä voimme kiihdyttää ja nopeuttaa muutosta.

Wärtsilä - Kehittää kestävää yhteiskuntaa älykkäällä teknologialla.