Kaksi Stena Linen lauttaa täyttää päästövaatimukset Wärtsilän pakokaasupuhdistusjärjestelmien avulla

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote, 17 helmikuuta 2015 at 12.00 UTC+2
  • Stena Transporteriin asennetaan Wärtsilän suljetun kierron läpivirtauspesurit

Kahteen ruotsalaisen kuljetusliikkeen ja varustamon Stena Linen omistamaan ja käyttämään roro-alukseen jälkiasennetaan Wärtsilän suljetun kierron läpivirtauspesurit. Pesurit asennetaan Stena Transit ja Stena Transporter -lauttoihin, jotka liikennöivät Alankomaissa sijaitsevan Hoek van Hollandin ja Iso-Britanniassa sijaitsevan Killingholmen välillä. Wärtsilä sai tilauksen joulukuussa 2014 ja asennuksen on määrä tapahtua vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä ja vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä.

Wärtsilän pesurijärjestelmien ansiosta lautat täyttävät rikkioksidipäästöille (SOx) asetetut vaatimukset käyttäessään raskasta polttoöljyä (HFO). Näiden lauttojen liikennöimät reitit kuuluvat Pohjanmeren rikkioksidipäästöjen valvonta-alueeseen (SECA-alueeseen).

Tämä on kaikkien aikojen ensimmäinen suljetun kierron läpivirtauspesuritilaus, koska läpivirtausvaihtoehto on aiemmin ollut saatavilla vain avoimen kierron järjestelmiin. Läpivirtauspesurin kompakti muotoilu säästää tilaa, ja lisäksi se helpottaa ja nopeuttaa asennusta, minkä vuoksi alusten käyttökatko asennuksen vuoksi lyhenee.

Wärtsilän suljetun kierron puhdistusjärjestelmässä pesuvesi kierrätetään pesurin sisällä. Pakokaasu johdetaan pesuriin ja siihen suihkutetaan meriveden ja lipeän seosta. Pakokaasujen sisältämä rikkioksidi reagoi tämän seoksen kanssa ja neutraloituu. Puhdistettu jätevesi voidaan turvallisesti päästää mereen aiheuttamatta haittaa ympäristölle.

“Wärtsilä oli ensimmäinen yritys, jolle myönnettiin sertifikaatti laivojen pesuritekniikasta, ja olemme alan selkeä markkinajohtaja. Yrityksemme kattavat resurssit ja maailmanlaajuinen toiminta tukevat sisäistä osaamistamme moottorien, pesurijärjestelmien ja laivasovellusten alalta. Lisäksi laaja kokemuksemme jälkiasennusprojekteista toi huomattavaa lisäarvoa projektin suunnitteluun ja valmisteluun ja helpotti siten asiakkaan keskusteluja telakan kanssa. Uusimpien rikkipäästörajoitusten koskiessa yhä suurempaa osaa maailman laivoista pesurijärjestelmämme tarjoavat kilpailukykyisen vaihtoehdon vähärikkisille polttoaineille”, sanoo Wärtsilä Ship Powerin ympäristöratkaisuista vastaava johtaja Juha Kytölä.

“Stena Line suhtautuu hyvin vakavasti ympäristökysymyksiin, ja Wärtsilän pesurijärjestelmien asentaminen näihin aluksiin vähentää merkittävästi niiden ympäristölle aiheuttamaa rasitusta. Aiomme myös yhdessä Wärtsilän ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa muuntaa Göteborgin ja Kielin väliä liikennöivän Stena Germanican metanolikäyttöiseksi. Tämä on yksi askel lisää pyrkiessämme kohti kestävän kehityksen mukaista varustamotoimintaa. Pesurin asennuksessa meitä ilahduttaa erityisesti läpivirtausratkaisu, jonka ansiosta jälkiasennus on nopeampaa ja laivat pääsevät takaisin liikenteeseen mahdollisimman pian”, sanoo Stena Linen tekninen johtaja Bjarne Koitrand.

Sopimuksen mukaan Wärtsilä toimittaa pesureiden lisäksi järjestelmiin liittyvän suunnittelutuen, teknisen tuen ja neuvonnan sekä järjestelmien käyttöönoton.

Kuvalinkki
Kuvateksti: Stena Transporteriin asennetaan Wärtsilän suljetun kierron läpivirtauspesurit.

 

Mediayhteyshenkilö:

Britt-Mari Kullas-Nyman
Ympäristöratkaisujen jälkiasennuksista vastaava johtaja
Wärtsilä Ship Power
Puh. 010 709 1625
britt-mari.kullas-nyman@wartsila.com  

Marit Holmlund-Sund
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö, Ship Power
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 010 709 1439
marit.holmlund-sund@wartsila.com  

Wärtsilä lyhyesti:
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.
Vuonna 2014 Wärtsilän liikevaihto oli 4,8 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 17 700. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä lähes 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
www.wartsila.com