Wärtsilä, Rautaruukki ja SKF yhdistävät pitkien terästuotteiden liiketoimintansa

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote, 17 helmikuuta 2005 at 09.30 UTC+2

Wärtsilä Oyj Abp, Rautaruukki Oyj ja AB SKF ovat tänään allekirjoittaneet aiesopimuksen, jossa yhtiöt sopivat pitkien terästuotteiden liiketoimintojen yhdistämisestä yhteisesti omistettavaan uuteen yhtiöön. Uuden yhtiön liiketoiminnat koostuvat Rautaruukin pitkien tuotteiden tytäryhtiöistä Fundia Special Bar, Fundia Wire ja Fundia Bar & Wire Processing, SKF:n tytäryhtiöstä Ovako Steel sekä Wärtsilän tytäryhtiöstä Imatra Steel. Rautaruukin betoniteräsliiketoiminnat jäävät järjestelyn ulkopuolelle. Rautaruukin omistusosuus uudesta yhtiöstä on 47,0%, SKF:n 26,5% ja Wärtsilän 26,5%. Järjestelyn toteutuminen edellyttää mm. yritysten tarkastusten suorittamista (due diligence), lopullisten sopimusten allekirjoittamista ja tarvittavia viranomaislupia. Tavoitteena on allekirjoittaa lopulliset sopimukset 30.6.2005 mennessä.

Uudesta yhtiöstä tulee johtava eurooppalainen pitkien terästuotteiden valmistaja, jonka asiakkaat toimivat kuulalaakeriteollisuudessa, autoteollisuudessa (ml. raskaat ajoneuvot) sekä muilla konepajateollisuuden alueilla. Yhdistettävät yhtiöt täydentävät toistensa liiketoimintoja ja osaamista, tarjoten uusia mahdollisuuksia asiakkailleen, henkilöstölleen ja osakkeenomistajilleen. Uudella yhtiöllä on tuotantoa 18 paikkakunnalla kuudessa maassa.

Uusi yhtiö luo arvoa omistajilleen keskittymällä pitkien terästuotteiden erikoislaatuihin sekä mittakaavaetujen ja parantuneen kilpailukyvyn ansiosta. Nykyisten liiketoimintojen tarjoamat mahdollisuudet yhdessä arvioitujen synergioiden kanssa luovat erinomaiset lähtökohdat liiketoiminnan tulevalle kehittämiselle ja kannattavuuden parantamiselle. Uusi yhtiö mahdollistaa huomattavien kustannussynergiaetujen saavuttamisen tuotannossa, jakelussa, ostoissa, tuotekehityksessä, myynnissä ja hallinnossa. Vuotuisten kustannussäästöjen odotetaan olevan 30-40 miljoonaa euroa. Omistajat ovat sitoutuneet täysimääräisen synergiatason saavuttamiseen vuoden 2007 loppuun mennessä. Synergioiden saavuttamisesta arvioidaan aiheutuvan yhteensä 10-20 miljoonan euron suuruiset kertaluonteiset kustannukset ja yhteensä 20-25 miljoonan euron investoinnit kolmen vuoden aikana.

Asiakkaat hyötyvät uuden yhtiön laajemmasta tuote- ja palvelutarjonnasta sekä teknisestä osaamisesta. Pitkäaikaista toimitussuhdetta SKF:n kanssa jatketaan.

Uuden yhtiön pro forma 2004 liikevaihto oli noin 1,3 miljardia euroa ja pro forma liikevoitto 86 miljoonaa euroa. Sidottu pääoma (oma pääoma + nettovelat) on arviolta yhteensä 533 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma yhteensä 836 miljoonaa euroa. Uuden yhtiön terästuotanto oli vuonna 2004 noin 2 miljoonaa tonnia ja se työllistää 5.200 henkilöä. Fundia AB:n nykyinen toimitusjohtaja Jarmo Tonteri tullaan nimittämään uuden yhtiön toimitusjohtajaksi. Yhtiön kotipaikka tulee olemaan Helsingissä, Suomessa ja sen pääkonttori tulee olemaan Tukholmassa, Ruotsissa.

Uusi yhtiö toimii itsenäisenä ja taloudellisesti riippumattomana. Omistajat ovat sopineet, että uuden yhtiön nettovelkaantumisaste (nettovelat/oma pääoma) on alussa 37,5%. Tarkoituksena on, että uusi yhtiö korvaa omistajiensa antamat korolliset lainat ulkopuolisella rahoituksella.

Järjestely tarjoaa rakenteellisen ratkaisun omistajilleen keskittyä ydinliiketoimintoihinsa. Tämän lisäksi omistajien sijoitettu pääoma uudessa yhtiössä pienenee kaavaillun uudelleenpääomituksen myötä.

Omistajat vaihtavat omistuksensa siirtyvissä yhtiöissä uuden yhtiön osakkeisiin. Uusi yhtiö yhdistetään osakkuusyhtiönä omistajayhtiöiden konsernitilinpäätöksiin.

Wärtsilä Oyj Abp

Raimo Lind                                     Eeva Kainulainen
Varatoimitusjohtaja, CFO              tiedotusjohtaja

Lisätietoja:
Ole Johansson, konsernijohtaja, Wärtsilä Oyj Abp, puhelin 010 7095 601
Raimo Lind, varatoimitusjohtaja, CFO, Wärtsilä Oyj Abp, puhelin 010 7095 640

Tiedotustilaisuus, konferenssipuhelu ja webcast-lähetys:
Tiedotustilaisuus järjestetään tänään helmikuun 17. päivänä klo 13.00 Suomen aikaa Helsingissä Adams-salissa osoitteessa Erottajankatu 15-17. Sakari Tamminen, toimitusjohtaja, Rautaruukki Oyj, Tom Johnstone, toimitusjohtaja, AB SKF ja Ole Johansson, konsernijohtaja, Wärtsilä Oyj Abp isännöivät tilaisuutta. Tiedotustilaisuudesta järjestetään reaaliaikainen webcast-lähetys. Webcast-lähetykseen osallistuvilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä konferenssipuhelussa. Konferenssipuheluun osallistujia pyydetään soittamaan numeroon +44 87000 13143, tunnuksella ”Long Steel”. Esitysmateriaali ja linkki webcast-lähetykseen ovat saatavilla tuntia ennen tilaisuuden alkua yhtiöiden verkkosivuilla (www.ruukki.com, http://investors.skf.com ja www.wartsila.com). Tiedotustilaisuus järjestetään englannin kielellä.