Osakkeiden merkinnät Wärtsilä Oyj Abp:n vuoden 2001 ja 2002 optio-oikeuksien perusteella

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote, 16 maaliskuuta 2006 at 10.00 UTC+2

Wärtsilän vuoden 2001 optio-ohjelman osakkeiden merkintäaika alkoi 1.4.2003. Ohjelman ehtojen mukaan 16.11.2005 – 6.3.2006 välisenä aikana on vaihdettu 6.050 optiota, jotka oikeuttavat merkitsemään 9.075 Wärtsilän B-osaketta. Tästä aiheutuva osakepääoman korotus on yhteensä 31.762,50 euroa.

Vuoden 2002 optio-ohjelman ehtojen mukaan osakkeiden merkintäaika alkoi 1.4.2004. Ohjelman ehtojen mukaan 1.12.2005 – 6.3.2006 välisenä aikana on vaihdettu 1.000 optiota, jotka oikeuttavat merkitsemään 1.500 Wärtsilän B-osaketta. Tästä aiheutuva osakepääoman korotus on yhteensä 5.250,00 euroa.

Yhtiön osakepääomaa korotetaan yhteensä 37.012,50 eurolla. Korotuksen jälkeen osakepääoma on yhteensä 329.411.918,50 euroa ja osakkeiden lukumäärä 94.117.691 kappaletta, joista A-osakkeita 23.579.587 kappaletta ja B-osakkeita 70.538.104 kappaletta.

Yhtiö ilmoittaa osakepääoman korotuksen kaupparekisteriin rekisteröitäväksi.

 

Wärtsilä Oyj Abp

Kari Hietanen                      
Johtaja, lakiasiat ja henkilöstö

Eeva Kainulainen
Tiedotusjohtaja