Wärtsilän Ilari Kallio valittu vuoden 2016 teknologiajohtajaksi

Wärtsilä Finland, Uutinen, 16 helmikuuta 2016 at 15.00 UTC+2

Wärtsilän tutkimus- ja kehitysjohtaja Ilari Kallio on valittu vuoden 2016 teknologiajohtajaksi M-Files Oy:n Antti Nivalan kanssa. Palkinto jaetaan tunnustuksena teknologiajohtajalle, joka on työllään vaikuttanut yrityksensä teknologiakyvykkyyteen ja kasvumahdollisuuksiin, toimii inspiroivana johtajana sekä vaikuttaa aktiivisesti yhteiskunnallisissa verkostoissa.

Palkinnon saajan valitsee Suomen teknologiavaikuttajista koostuva tuomaristo. Tuomariston puheenjohtajana toimii Professori Yrjö Neuvo. Tunnustuspalkinnon jakaa yhteistyössä Tekes ja Spinverse.

Vuoden teknologiajohtajan valinnassa painotettiin tänä vuonna erityisesti radikaaleja innovaatioita. Wärtsilä on muun muassa kehittänyt maailman energiatehokkaimman moottorin, ja Wärtsilä 31 löytyy jopa Guinnessin ennätysten kirjasta.

”Voittajiksi valikoituivat henkilöt, joilla on ollut selkeä panos omia radikaaleja tuotteita tuottavassa kansainvälisesti kasvavassa yrityksessä”, tuomariston puheenjohtaja professori Yrjö Neuvo kertoo.

Ilari Kallio on toiminut Wärtsilässä vuodesta 2006 ja tutkimus- ja kehitysjohtajana vuodesta 2014.

”Wärtsilän tuotekehityksen strategiassa energiatehokkuus, kaasu ja digitalisaatio ovat avainasemassa. Tästä näyttönä on mm. 2015 lanseerattu maailman energiatehokkain nelitahtimoottori, josta koko yrityksen t&k -organisaatio sekä yhteistyökumppanit ansaitsevat kiitokset”, Ilari Kallio kommentoi.

Wärtsilä on jo pitkään panostanut tuotekehitykseen ja tutkimukseen. Vuoden 2015 aikana Wärtsilä kiinnitti paljon huomiota sekä tuote- että ratkaisuinnovaatioihin, erityisesti hyötysuhteen kehittämiseen, polttoainejoustavuuteen ja ympäristövaikutusten alentamiseen. Tutkimukseen ja tuotekehitykseen liittyvät kulut olivat yhteensä 132 milj. euroa, joka vastaa 2,6% liikevaihdosta. Wärtsilässä työskentelee tuotekehityksen parissa yhteensä noin 700 henkeä.

Palkinnot jaettiin CTO-Forumin tilaisuudessa Helsingissä 16.2.

Lisätiedot:

Ilari Kallio, Wärtsilä Finland Oy, puh. 0400 705050
Marica Lassus, Wärtsilä Finland Oy, puh. 050 2094

Wärtsilä lyhyesti:
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.
Vuonna 2015 Wärtsilän liikevaihto oli 5,0 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.900. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä lähes 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com