Wärtsilän ohjeistuspolitiikka on päivitetty

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote, 16 tammikuuta 2017 at 15.00 UTC+2

Wärtsilä muuttaa ohjeistuspolitiikkaansa toimialan käytännön mukaiseksi vuodesta 2017 alkaen. Wärtsilä lopettaa numeerisen taloudellisen ohjeistuksen antamisen liikevaihdon ja liiketuloksen kehityksestä. Sen sijaan Wärtsilän ohjeistus perustuu kysynnän kehitystä koskeviin odotuksiin yhtiön markkinoilla. Lisäksi Wärtsilä antaa edelleen joitakin taloudellisia tietoja, kuten arvion tilauskannan toimituksista kuluvan vuoden aikana, sekä keskeistä tietoa asioista, jotka voivat vaikuttaa kannattavuuden kehitykseen. Wärtsilän näkymät vuodelle 2017 julkaistaan 27.1.2017 tilinpäätöstiedotteessa 2016.

Wärtsilän pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet pysyvät muuttumattomina. Wärtsilän pitkän aikavälin tavoitteena on kasvaa nopeammin kuin maailman BKT ja pitää liikevoittomarginaali 14%:n (korkeasuhdanne) ja 10%:n (matalasuhdanne) välillä. Lisäksi tavoitteena on pitää nettovelkaantumisaste alle 0,50:ssä ja jakaa vähintään 50% osakekohtaisesta tuloksesta osinkona yli suhdannesyklin.

Lisätietoja:

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Puh: 010 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Sijoittaja- ja mediasuhdejohtaja
Puh: 010 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava edistyksellisen teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2015 Wärtsilän liikevaihto oli 5 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.800. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com