Ministeri Pekkarinen vihki käyttöön Wärtsilän polttokennovoimalan Vaasan Asuntomessuilla

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote, 15 heinäkuuta 2008 at 17.30 UTC+2

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen vihki tänään käyttöön New Energy –energialaitoksen, joka sijaitsee Vaasan asuntomessualueella. Wärtsilä on toimittanut laitokseen polttokennoyksikön, joka perustuu tasomaiseen kiinteäoksidi- eli SOFC-teknologiaan ja joka on laatuaan ensimmäinen maailmassa. Polttokennovoimala käyttää polttoaineenaan läheisellä kaatopaikalla syntyvää ympäristölle muuten haitallista metaania. Voimalaitos tuottaa sekä sähköä että lämpöä erittäin korkealla hyöty¬suhteella messualueen tarpeisiin.

Polttokennovoimalan päästöt ovat erittäin alhaiset, joten ratkaisu tukee kestävän energia¬teknologian kehitystä. Messualueen polttokennoyksikkö on Wärtsilälle ensimmäinen kyseisen teknologian kenttäsovellus. Voimalaitoksen sähköteho on ensimmäisessä vaiheessa noin 20 kW ja lämpöteho 14-17 kW.

”Polttokennoteknologian kehittäminen on osa Wärtsilän pitkän aikavälin tuote¬kehitystyötä, jonka tavoitteena on täydentää Wärtsilän tuotetarjontaa. Entistä ympäristö¬ystävällisempien, puhtaampien ja kestävien energiantuotantoteknologioiden kehittäminen on keskeinen osa Wärtsilän strategiaa”, toteaa Wärtsilän Suomen yhtiön toimitusjohtaja Juha Kytölä.

Vaasan Asuntomessut, jotka järjestetään 11.7.-10.8.2008 Suvilahdessa, on edelläkävijä rajatun alueen energiantuotantoprosessien toteutuksessa. Sähkö ja lämpö tuotetaan ja kulutetaan samalla alueella.

Polttokennojen lisäksi messualueelle tuotetaan sähkö- ja lämpöenergiaa mikroturbiineilla sekä maalämpö¬pumpulla merenpohjasta kerättävällä matala¬lämmöllä. Wärtsilä on vastannut poltto¬kennovoimalan toimittamisen lisäksi messualueen New Energy -voimalarakennuksen rakennuttamisesta ja projektin aikaisesta rahoituksesta. Wärtsilän lisäksi projektissa ovat mukana Sarlin Oy, Mateve Oy, Suomen Lämpö¬pumpputekniikka Oy, Sonera sekä Vaasan Kaupunki, Vaasan Sähköverkko, Vaasan Sähkö ja Vaasan Vesi.

Polttokennovoimalan hyödyntämä kaatopaikkakaasu on uusiutuva polttoaine ja polttokenno¬teknologia on siten EU:n komission energia- ja ilmastopaketin mukainen. EU vaatii Suomea nostamaan uusiutuvien energianlähteiden osuuden energiantuotannosta vuoteen 2020 mennessä nykyisestä 28,5 prosentista 38 prosenttiin.

Lisätietoja:

Juha Kytölä
Toimitusjohtaja, Wärtsilä Finland Oy
Puh. 040 500 2936
juha.kytola@wartsila.com

Simo Ahtola
Projektipäällikkö, Wärtsilä Finland Oy
Puh. 040 501 9251
simo.ahtola@wartsila.com

Wärtsilä lyhyesti

Wärtsilä on edelläkävijä merenkulun ja energia-alan laitteiden, ratkaisujen sekä palvelujen toimittajana. Wärtsilän ratkaisut tukevat asiakasyritysten liiketoimintaa tuotteen koko elinkaaren ajan. Wärtsilä kehittää teknisiä sovelluksia, joista hyötyvät sekä asiakkaat että ympäristö. Innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen avulla Wärtsilän tavoitteena on olla kaikkien asiakkaittensa arvostetuin yhteistyökumppani. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yli 17 000 ammattilaista työskentelee Wärtsilän 160 toimi¬pisteessä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä.

www.wartsila.com