Wärtsilälle jälleen voimalatilaus Manauksesta Brasiliasta

Wartsila Corporation, Lehdistötiedote, 15 toukokuuta 2006 at 15.00 UTC+2

Wärtsilä Oyj Abp Lehdistötiedote 15.5.2006

Wärtsilä on saanut avaimet käteen voimalatilauksen brasilialaiselta Rio Amazonas Energia SA:lta. Huhtikuussa saatu tilaus on arvoltaan noin 45 milj. euroa. Manauksen kaupunkiin rakennettavan voimalan teho on 83 MW.

Kyseessä on kolmas Wärtsilän saama suuri voimalatilaus seitsemän kuukauden aikana Manauksen alueelta. Rio Amazonaksen voimala on kuudestoista Wärtsilän Brasiliaan toimittamista voimaloista. Yhteensä Wärtsilä on toimittanut voimalatehoa Brasiliaan yli 700 MW.
 
Rio Amazonas Energian voimalaitos tulee toimittamaan sähköä Manauksen sähköverkkoon. Voimalan moottorien polttoaineena on aluksi raskasöljy. Myöhemmin, kun Urucun kaasuputki valmistuu, voimala tulee käymään kaasulla. Wärtsilä sai laitostilauksen kilpailukykyisten elinkaarenaikaisten kustannusten ja polttoaineen vaihtomahdollisuuden vuoksi. Wärtsilä neuvottelee myös pitkäaikaisesta käyttö- ja huoltopalvelusopimuksesta asiakkaan kanssa.

Lisätietoja: Tiedotusjohtaja Eeva Kainulainen, puh. 010 7095 235

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on edelläkävijä merenkulun ja energia-alan laitteiden, ratkaisujen sekä palvelujen toimittajana. Wärtsilän ratkaisut tukevat asiakasyritysten liiketoimintaa tuotteen koko elinkaaren ajan. Wärtsilä kehittää teknisiä sovelluksia, joista hyötyvät sekä asiakkaat että ympäristö. Innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen avulla Wärtsilän tavoitteena on olla kaikkien asiakkaittensa arvostetuin yhteistyökumppani. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yli 12 000 ammattilaista työskentelee Wärtsilän 130 toimipisteessä yli 60 maassa.

www.wartsila.com