Wärtsilä Oyj Abp:n hallituksen järjestäytyminen

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote, 15 maaliskuuta 2006 at 20.15 UTC+2

Wärtsilä Oyj Abp:n hallitus järjestäytymiskokouksessaan 15.3.2006  valitsi puheenjohtajaksi Antti Lagerroosin ja varapuheenjohtajaksi Göran J. Ehrnroothin. Hallitus päätti perustaa tarkastus-, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsi keskuudestaan valiokuntiin seuraavat jäsenet:

Tarkastusvaliokunta:
Puheenjohtaja Antti Lagerroos; jäsenet Heikki Allonen, Risto Hautamäki ja Matti Vuoria.

Nimitysvaliokunta:
Puheenjohtaja Antti Lagerroos; jäsenet Göran J. Ehrnrooth ja Matti Vuoria.

Palkitsemisvaliokunta:
Puheenjohtaja Antti Lagerroos; jäsenet Heikki Allonen ja Jaakko Iloniemi.

Wärtsilä Oyj Abp
Kari Hietanen                                     Eeva Kainulainen
Johtaja, lakiasiat ja henkilöstö      Tiedotusjohtaja