Tilauskertymä kasvoi 40% tammi-helmikuussa viime vuoden vastaavasta; kuluvan vuoden kannattavuusarvio muuttumaton

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote, 15 maaliskuuta 2006 at 15.30 UTC+2

Konsernijohtaja Ole Johanssonin katsaus yhtiökokouksessa:
Tilauskertymä kasvoi 40% tammi-helmikuussa viime vuoden vastaavasta; kuluvan vuoden kannattavuusarvio muuttumaton

Wärtsilän tänään 15.3.2006 klo 16.00 alkavassa yhtiökokouksessa konsernijohtaja Ole Johansson kuvaa katsauksessaan vuoden 2006 kahden ensimmäisen kuukauden kehitystä seuraavasti:

”Kysyntä sekä laivamarkkinoilla että voimaloissa on jatkunut myönteisenä myös kuluvan vuoden ensimmäisinä kuukausina ja kysyntä näyttää jatkuvan Wärtsilän kannalta myönteisenä vielä ainakin alkaneen vuoden ensimmäisen puoliskon ajan. Tammi-helmikuun kokonaistilauskertymä oli 645 milj. euroa, yli 40% enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Tilauskanta helmikuun lopussa ylittää 3 mrd. euroa.”

Tilinpäätöksen yhteydessä julkistettu koko vuoden 2006 kannattavuusarvio säilyy muuttumattomana. Johansson toteaa katsauksessaan:

”Huoltotoiminnan kasvun ja hyvän tilauskannan turvin uskomme liikevaihdon kasvavan kuluvana vuonna jopa 20 prosenttia. Vuonna 2005 saavutettu kannattavuustaso säilyy. Tässä yhteydessä on kuitenkin hyvä muistuttaa, että Wärtsilän kannattavuus vaihtelee merkittävästi vuosineljänneksestä toiseen. Näin tulee olemaan myös kuluvana vuonna. Ensimmäisestä neljänneksestä tullee viime vuoden tapaan selvästi heikoin, viimeisestä paras.

Liikevaihdon kasvun odotetaan jatkuvan myös vuonna 2007.

Wärtsilä on hyvin varustautunut huolehtimaan ennätysmäisestä tilauskannasta ja uuden rakenteensa ansiosta myös kohtaamaan mahdolliset tulevat laskukaudet”

Wärtsilä Oyj Abp

Kari Hietanen
Johtaja, lakiasiat ja henkilöstö

Eeva Kainulainen
Tiedotusjohtaja