Wärtsilän tiedonantopolitiikka on päivitetty

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote, 14 joulukuuta 2016 at 17.15 UTC+2
Wärtsilä on päivittänyt tiedonantopolitiikkaansa, jossa kuvataan yhtiön toimintaperiaatteet ja menettelytavat, jotka liittyvät kommunikointiin pääomamarkkinoiden edustajien kanssa.

Päivitetyn politiikan mukaan Wärtsilä julkaisee pörssille tiedotteita tilauksista, jotka poikkeavat merkittävästi Wärtsilän normaalista liiketoiminnasta joko poikkeuksellisen suuren arvonsa tai strategisen merkityksensä vuoksi, sekä transaktioista, jotka ovat arvoltaan merkittäviä tai strategisesti tärkeitä. Aiemmin politiikassa oli 100 miljoonan euron minimiraja.

Päivitetty tiedonantopolitiikka, joka astuu voimaan 14.12.2016, löytyy tiedotteesta liitteenä ja on saatavilla myös Wärtsilän verkkosivuilla osoitteessa www.wartsila.com/fi/sijoittajat.

Tiedonantopolitiikka

Lisätietoja:

Natalia Valtasaari
Sijoittaja- ja mediasuhdejohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: 010 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com  

 

Kari Hietanen                                                     Atte Palomäki
Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat              Viestintäjohtaja


Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava edistyksellisen teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2015 Wärtsilän liikevaihto oli 5 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.800. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com