Osakkeiden merkinnät Wärtsilä Oyj Abp:n vuoden 2001 ja 2002 optio-oikeuksien perusteella

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote, 14 joulukuuta 2006 at 09.30 UTC+2

Wärtsilän vuoden 2001 optio-ohjelman osakkeiden merkintäaika alkoi 1.4.2003. Ohjelman ehtojen mukaan 29. – 30.11.2006 välisenä aikana on vaihdettu 449.600 optiota, jotka oikeuttavat merkitsemään 674.400 Wärtsilän B-osaketta. Tästä aiheutuva osakepääoman korotus on yhteensä 2.360.400,00 euroa.

Vuoden 2002 optio-ohjelman ehtojen mukaan osakkeiden merkintäaika alkoi 1.4.2004. Ohjelman ehtojen mukaan 29. – 30.11.2006 välisenä aikana on vaihdettu 146.150 optiota, jotka oikeuttavat merkitsemään 219.225 Wärtsilän B-osaketta. Tästä aiheutuva osakepääoman korotus on yhteensä 767.287,50 euroa.

Yhtiön osakepääomaa korotetaan yhteensä 3.127.687,50 eurolla. Korotuksen jälkeen osakepääoma on yhteensä 334.440.232,00 euroa ja osakkeiden lukumäärä 95.554.352 kappaletta, joista A-osakkeita 23.579.587 kappaletta ja B-osakkeita 71.974.765 kappaletta.

Yhtiö ilmoittaa osakepääoman korotuksen kaupparekisteriin rekisteröitäväksi.

Wärtsilä Oyj Abp

Kari Hietanen                           Eeva Kainulainen
Johtaja, lakiasiat ja henkilöstö Tiedotusjohtaja

www.wartsila.com