Wärtsilän monipolttoainemoottorit menestyvät kaasunkuljetusalusten kasvavilla markkinoilla

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote, 14 joulukuuta 2004 at 13.00 UTC+2

Wärtsilä toimittaa ranskalaiselle Alstom Chantiers de l’Atlantique:lle neljä monipolttoainemoottoria nestekaasun kuljetusalukseen. Alus rakennetaan japanilaisen Nippon Yusen Kaisha:n (NYK) ja Gaz de France:n yhteisyritykselle. Alus valmistuu vuoden 2006 lopussa. Moottoreiden toimitukset tapahtuvat Italiasta Wärtsilän Triesten tehtaalta lokakuussa 2005.

”Sekä Wärtsilä että Alstom Chantiers de l’Atlantique ovat viime vuosina aktiivisesti markkinoineet sähköistä monipolttoaineratkaisua kaasunkuljetusaluksiin. Viimeisimmät saamamme tilaukset osoittavat, että ratkaisu on lyönyt itsensä läpi”, kertoo Mikael Mäkinen, Ship Power -liiketoiminnan johtaja. ”Wärtsilä on tähän mennessä myynyt kaasunkuljetusaluksiin yhteensä 28 Wärtsilä 50DF -monipolttoainemoottoria. Lisäksi aiemmin tänä vuonna korealaiselta Hyundai Heavy Industries Co. Ltd:ltä saamamme tilaus toimittaa kuusitoista monipolttoainemoottoria BP Shipping:in neljään kaasunkuljetusalukseen, sisälsi option toimittaa vastaava määrä moottoreita tulevaisuudessa”.

Kaasualusten lisäksi Wärtsilä on myynyt monipolttoainemoottoreita mm. offshore-alan aluksiin ja maanpäällisiin voimaloihin.

Lisätietoja: tiedotusjohtaja Eeva Kainulainen, puh. 010 709 5235

Tästä tiedotteesta on kaksi versiota. Tämä on lyhennetty versio. Pidempi, englanninkielinen tiedote sisältää enemmän teknisiä tietoja. Tiedotteet ovat luettavissa internet-sivuilta osoitteesta www.wartsila.com