Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: BlackRock, Inc. on lisännyt omistustaan Wärtsilässä

Liputusilmoitukset, 14 syyskuuta 2015 at 10.45 UTC+2
BlackRock, Inc. on ilmoittanut Wärtsilä Oyj Abp:lle, että se on 10.9.2015 ostanut Wärtsilän osakkeita ja että sen osuus äänimäärästä ylittää nyt kahdeskymmenesosan (1/20). Osakekaupan jälkeen BlackRock Inc. omistaa 10.019.838 osaketta, joka on 5,08 % Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

 

Kari Hietanen
Johtaja, Yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja