Wärtsilän Matti Kleimola CIMAC:in presidentiksi

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote, 14 kesäkuuta 2004 at 12.00 UTC+2

Professori Matti Kleimola on valittu kansainvälisen polttomoottoritekniikan järjestön CIMAC:in presidentiksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Kleimola on toiminut järjestön hallituksessa varapuheenjohtajana. Valinta tapahtui Kyotossa kesäkuun alussa pidetyssä CIMAC:in maailmankonferenssissa. Kleimola on Wärtsilä Oyj:n teknologiajohtaja.

Pariisissa v. 1951 perustettu CIMAC (Conseil International des Machines à Combustion) on maailmanlaajuinen, kansallisista jäsenyhdistyksistä ja yritysjäsenistä koostuva voittoa tuottamaton järjestö, joka toimii yli 20 Amerikan, Aasian ja Euroopan maassa. Se kokoaa yhteen dieselmoottoreiden ja kaasuturbiinien valmistajat sekä niiden käyttäjät, kuten varustamot, julkiset palvelut ja rautatieyhtiöt. Mukana on myös laitetoimittajia, öljy-yhtiöitä, luokituslaitoksia ja tiedemiehiä.

CIMACin tavoitteina on mm. edistää teknis-tieteellistä tiedonvaihtoa sekä parantaa laitevalmistajien, käyttäjien ja toimittajien keskinäistä yhteisymmärrystä. Järjestö harjoittaa myös standardisointiin liittyvää julkaisu- ja tukitoimintaa.