Wärtsilä toimittaa biovoimalaitoksen Ruotsiin

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote, 14 huhtikuuta 2004 at 11.00 UTC+2

Wärtsilä Biopower Oy on valittu Marks Värme AB:n tilaaman biovoimalaitoksen päätoimittajaksi. Marks Värme on kunnan omistama yhtiö, joka sijaitsee Kinnassa, noin kuudenkymmenen kilometrin päässä Göteborgista. Yhtiö tuottaa pääasiassa kaukolämpöä, ja uusi voimalaitos suunnitellaan otettavaksi käyttöön vuoden 2005 alussa.

”Tilaus on tärkeä päänavaus Ruotsin markkinoille, jossa sähkön tuotantoa koskevat määräykset korostavat uusiutuvien polttoaineiden, kuten hakkeen, kuoren ja sahanpurun käytön tärkeyttä”, kertoo Wärtsilä Sweden AB:n voimalaitospäällikkö Tord Johnsson. Uskomme vakaasti, että tämän ensimmäisen voimalaitostoimituksen jälkeen vastaavanlaisia biopolttolaitoksia tullaan rakentamaan Ruotsiin lisää.

”Projektista jätettiin useampi tarjous, mutta valitsimme huolellisen arvioinnin jälkeen Wärtsilä Biopower Oy:n voimalaitosratkaisun, joka yhdistää lämmön- ja sähköntuotannon. Tämä ratkaisu on selvästi kannattavampi kuin investointi pelkkään lämpölaitokseen. Lisäksi biopolttolaitos mahdollistaa laajentumisen lämmöntuotannon alueella ja auttaa meitä vähentämään öljynkulutusta. Voimalaitoksen ansiosta tuotamme sähköä kunnan asettamien toimintaperiaatteiden mukaan, joihin kuuluu mm. panostaminen kestävään kehitykseen”, toteaa Marks Värme AB:n toimitusjohtaja Bengt-Allan Frost.

Wärtsilä rakentaa BioPower-voimalaitoksen Skeneen Assbergsverket-voimalan viereen. Jo olemassa oleva kaukolämpövoimala ja uusi voimala huolehtivat yhdessä 800 asiakkaan kaukolämmöstä. Sähköntuotanto vastaa 2500 omakotitalon kokonaissähköntarvetta. Uuden voimalaitoksen sähköntuotanto on 3,5 MWe ja lämmöntuotanto 16 MWth. Voimalaitos tuottaa myös lämpöenergiaa lähellä sijaitseville teollisuuslaitoksille. Biovoimalaitos käyttää polttoaineena sahateollisuudesta syntyvää puutähdettä, lähinnä kuorta ja sahanpurua.

Marks Värme AB on kunnan omistama yhtiö, jonka liikevaihto vuonna 2003 oli 39 miljoonaa Ruotsin kruunua. Yritys perustettiin 1. elokuuta 1996 tuottamaan kaukolämpöä Markin kunnan alueelle. Perustamisvaiheessa Snickarenin kaukolämpökeskus ja siihen kuuluva kaukolämpöverkko siirtyivät kunnalta yhtiön omistukseen. Se on viime vuosina investoinut kahteen kaukolämpövoimalaan – Assbergsverket Etapp 1:een ja Fritslan kaukolämpökeskukseen – sekä kaukolämpöverkkoon, joka pituus vuonna 2003 oli noin 38 kilometriä. Vuoden 2003 kokonaistuotanto oli 92,5 GWh.