Wärtsilä Oyj Abp - Johdon liiketoimet: Cavada, Javier

Wärtsilä Corporation,
  • Johdon liiketoimet
14 maaliskuuta 2018 klo 13.00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Corporation - Johdon liiketoimet
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Cavada, Javier
Asema: Muu ylin johto
Liikkeeseenlaskija: Wärtsilä Corporation
LEI: 743700G7A9J1PHM3X223

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700G7A9J1PHM3X223_20180313092023_7
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2018-03-12
Kauppapaikka ei sovellu
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009003727
Liiketoimen luonne: MUU
Selostus: Maksuton osakeanti (osakkeiden splittaus), jossa osakkeenomistajille annetaan maksutta uusia osakkeita omistuksen mukaisessa suhteessa siten, että kutakin osaketta kohti annetaan kaksi uutta osaketta.


Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 5 962 Yksikköhinta:  EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 5 962 Keskihinta:  EUR

Lisätietoja:

Natalia Valtasaari
Sijoittaja- ja mediasuhdejohtaja
Tel: 010 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, kokonaishyötysuhteeseen ja data-analytiikkaan. Vuonna 2017 Wärtsilän liikevaihto oli 4,9 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
https://www.wartsila.com

© 2021 Wärtsilä