Wärtsilä toimittaa ensimmäisen yksityisesti rahoitetun voimalan Venäjälle

Wärtsilä Oyj Abp, Ammattilehtitiedotteet, 13 heinäkuuta 2006 at 10.00 UTC+2

Wärtsilä sai kesäkuussa kaasuvoimalatilauksen Eiskin kaupungista Etelä-Venäjältä. Sähköä ja lämpöä tuottavan voimalan teho on 17MW. Wärtsilän osuus voimalaprojektista on yli 10 milj. euroa. Voimala on ensimmäinen räätälöity yksityisesti rahoitettu kaupallisella periaatteella toimiva laitos, jotka on suunniteltu Venäjän paikalliseen energiantuotannon tarpeeseen. Laitos toimitetaan vuonna 2007.

”Venäläisten sijoittajien ja rahoituslaitosten kanssa tehdyn kolmivuotisen kehitystyön tuloksena ”EISK TES” sai tarvittavan rahoituksen Venäjältä. Tämä on merkittävä askel Venäjän kunnille, koska se osoittaa, että paikalliseen energiantuotantoon on saatavissa yksityisiä investointeja”, sanoo myyntijohtaja Harry Lindroos.

Yli kahdentoista vuoden ajan Venäjällä sijoitukset ovat kohdistuneet pääosin sähköverkon ylläpitoon ja suurten voimalaitosten kapasiteetin korvaamiseen uusilla laitoksilla. Pienemmät paikalliset laitokset ovat jääneet rahoituksen ulkopuolelle.

Voimaloiden uudistamisen nopeuttamiseksi Venäjän hallitus suosii nykyisin yksityisiä energia-alan sijoituksia. Osoituksena uudesta politiikasta on Eiskin laitos.

Lisätietoja antaa: Myyntijohtaja Harry Lindroos, puh. 040 501 9257.

www.wartsila.com

Wärtsilä lyhyesti

Wärtsilä on edelläkävijä merenkulun ja energia-alan laitteiden, ratkaisujen sekä palvelujen toimittajana. Wärtsilän ratkaisut tukevat asiakasyritysten liiketoimintaa tuotteen koko elinkaaren ajan. Wärtsilä kehittää teknisiä sovelluksia, joista hyötyvät sekä asiakkaat että ympäristö. Innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen avulla Wärtsilän tavoitteena on olla kaikkien asiakkaittensa arvostetuin yhteistyökumppani. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yli 12 000 ammattilaista työskentelee Wärtsilän 130 toimipisteessä yli 60 maassa.