Wärtsilä vihkii uudistetut tilat Triestessä Italiassa

Wartsila Corporation, Lehdistötiedote, 12 syyskuuta 2007 at 15.00 UTC+2

Wärtsilä Oyj Abp Lehdistötiedote 12.9.2007

Uusi tuotantokonsepti lisää kapasiteettia ja joustavuutta

Wärtsilän vuosi sitten aloittama Italian Triesten toimitusyksikön uudistus on saatettu päätökseen. Noin 18 milj. euron investointi moderniin tuotantokonseptiin parantaa laatua ja tehokkuutta sekä lisää kokoonpano- ja koeajokapasiteettia.

Uudet tuotantotilat ja uusi koulutuskeskus Land & Sea Academy vihittiin tänään. Vihkimisen suorittivat Suomen Italian suurlähettiläs Pauli Mäkelä ja Wärtsilän konsernijohtaja Ole Johansson.

Toteutunut investointiohjelma nostaa Triesten toimitusyksikön tuotantokapasiteetin tasolle, joka vastaa tulevaisuuden markkinavaatimuksia ja joustavuustarpeita ja tukee kasvua. ”Uusien tilojen avulla pystymme lisäämään tuotannon toimitusmääriä ja saamme merkittävästi aiempaa laadukkaamman tavan valmistaa tuotteitamme. Tämä tulee näkymään entisestään parantuneena laatuna, toimitusten tarkkuutena ja kilpailukykyisempänä kustannustasona”, sanoo Sergio Razeto, Triesten toimitusyksikön johtaja ja Wärtsilä Italian toimitusjohtaja.

”Euroopan teollisuuden kilpailukyvyn ylläpitäminen edellyttää tuotantoprosessien kehittämistä niin, että tehokkuus paranee ja joustavuus lisääntyy. Toimitusketjun olennainen osa on läheinen yhteistyö kumppanimme kanssa. Tämä on myös logistinen haaste. Investointimme tavoitteena oli suunnitella tehdas, joka vastaa näihin haasteisiin ja parantaa edelleen asiakaspalvelua”, sanoo konsernijohtaja Ole Johansson.

Lisäinvestointi Triesteen

Wärtsilä investoi lisää Triesten toimituskeskukseen markkinoiden kysyntään vastaamiseksi ja oman valmistuksen ja alihankinnan optimoimiseksi. Samalla varmistetaan valmistusteknologian pysyminen ajan tasalla.

Triestessä suunnitellaan uutta työstökeskusta moottorilohkojen tuotantovolyymin lisäämiseksi. Sinne rakennetaan myös uusi teknologiarakennus ja auditorio. Näiden investointien arvo on 15 milj. euroa. Työstökeskus ja teknologiarakennus otetaan käyttöön ensi vuonna.

Wärtsilä on aiemmin arvioinut vuoden 2007 investointien olevan yhteensä noin 200 milj. euroa. Triesten investoinnit sisältyvät tähän arvioon.

Wärtsilän Italian toiminnot

Wärtsilän henkilöstömäärä Italiassa on 1 380. Henkilöstöä on Triestessä sekä huoltokeskuksissa Italian keskeisissä satamissa. Tänä vuonna Wärtsilä on lisännyt henkilökuntaa Italiassa yli 100 hengellä.

Triestessä valmistetaan useita nelitahtisia keskikokoisia ja suuria moottorityyppejä teholtaan 1,7 MW:sta noin 25 MW:iin. Tuoteportfoliossa ovat seuraavat Wärtsilä-moottorit: 26, 38, 46, 46F, 50DF ja 64.

Lisätiedot: Sergio Razeto, Triesten toimitusyksikön johtaja & toimitusjohtaja, Wärtsilä Italia, puh. +39 356 412 516.

www.wartsila.com