Wärtsilän ympäristöystävälliset monipolttoainemoottorit uuteen Itämeren matkustaja-autolauttaan

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote 12 maaliskuuta 2015 at 10.00 UTC+2
  • The new fast ropax ferry ordered by AS Tallink Grupp for its Tallinn – Helsinki route, will feature Wärtsilä 50DF dual-fuel engines running primarily on liquefied natural gas (LNG).

Tallink Gruppin tilaamaan uuteen, nopeaan RoPax-lauttaan Tallinnan ja Helsingin väliseen reittiliikenteeseen tulee Wärtsilän monipolttoainemoottorit, jotka käyttävät pääasiassa nesteytettyä maakaasua (LNG) polttoaineena. Matkustaja-autolautta rakennetaan Turun Meyerin telakalla, ja lautta alkaa suunnitelmien mukaan liikennöidä alkuvuonna 2017. Sopimus Wärtsilän kanssa allekirjoitettiin helmikuussa.

Valitsemalla Wärtsilän alan johtavan monipolttoainemoottoriteknologian, LNG:tä pääasiallisena polttoaineena käyttävä lautta noudattaa Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n uusimpia rikkipäästösäädöksiä, jotka astuivat voimaan tammikuussa 2015. Itämeri on määritetty rikkipäästöjen valvonta-alueeksi eli ns. SECA-alueeksi. Käytettäessä kaasua polttoaineena, Wärtsilän DF-moottorien rikkioksidipäästöt ja hiukkaspäästöt ovat lähes olemattomia. Lisäksi typpioksidipäästöt ovat vähintään 85 % IMO:n nykyisissä säännöksissä määriteltyä tasoa pienemmät ja hiilidioksidipäästöt noin 25 % pienemmät kuin tavallisessa dieselpolttoaineella käyvässä merimoottorissa.

Toimitukseen sisältyy yhteensä kolme 12-sylinteristä Wärtsilä 50DF- ja kaksi
6-sylinteristä Wärtsilä 50DF-päämoottoria sekä kaksi Wärtsilän kiinteälapaista potkuria ja potkurien akselistoa. Laitteisto toimitetaan telakalle alkuvuonna 2016.

”Lautta liikennöi melko suurella nopeudella ja erittäin tiukassa aikataulussa. Siksi asiakkaalle on tärkeää, että päämoottorin voimantuotanto on äärimmäisen tehokas ja luotettava. Wärtsilän vahva kokemus osoittaa, että pystymme täyttämään nämä vaatimukset. Samalla olemme meriteollisuuden kaasupolttoaineratkaisujen johtava toimittaja, ja myös tämä vaikutti siihen, että saimme tämän tärkeän sopimuksen”, sanoo Wärtsilä Ship Powerin myyntipäällikkö Mika Ojutkangas.

”Wärtsilän moottorit ovat energiatehokkaita ja käyttävät siksi vähemmän polttoainetta. Juuri tällaista ratkaisua etsimme uuden sukupolven ympäristöystävälliseen lauttaamme”, toteaa Tallink Gruppin varustamotoiminnoista vastaava johtaja Tarvi-Carlos Tuulik.

Uusi laiva on noin 212 metriä pitkä ja sen bruttovetoisuus on 49 000 tonnia. Laivassa on tilaa 2800 matkustajalle.

 

Wärtsilä 50DF -moottori

Moottori pystyy käyttämään polttoaineena sekä maakaasua, kevyttä polttoöljyä että raskasta polttoöljyä, ja se voi saumattomasti vaihtaa eri polttoaineiden välillä käytön aikana. Se on suunniteltu toimimaan samalla teholla polttoaineesta riippumatta. Sekä kaasunsyöttöä että pilottipolttoaineenruiskutusta säädellään elektronisesti. Moottorin toimintoja hallinnoi kehittynyt automaatiojärjestelmä, joka mahdollistaa optimaalisten käyntiolosuhteiden määrittämisen ympäristöstä ja polttoainetyypistä riippumatta. 50DF-moottori on suunniteltu käyttämään Wärtsilän etädiagnostiikka- ja dynaamisia kunnossapidon suunnitteluratkaisuja. Nämä toiminnot tarjoavat omistajille merkittäviä käyttökustannussäästöjä, sillä ne mahdollistavat ennakoivat kunnossapitotoimenpiteet ja optimoivat moottorien tehokkuuden.

Yksi 50DF-moottorin suosion syistä on sen ylivertainen propulsiohyötysuhde. Toinen syy tämän teknologian käyttöön on sen kaasun tuoma huomattava ympäristöystävällisyys.

Lisätietoja Wärtsilä 50DF-moottoreista englanniksi

Kuvalinkki (kuva: Meyer Turku)
Kuvateksti: Tallink Gruppin tilaama uusi, nopea RoPax-lautta kulkee Tallinna-Helsinki-väliä Wärtsilän 50DF-monipolttoainemoottoreilla, jotka käyttävät pääasiassa nesteytettyä maakaasua (LNG) polttoaineena.

Mediayhteyshenkilöt:

Jukka Paananen
Myyntipäällikkö
Wärtsilä Ship Power
Puh. 010 709 4680
jukka.paananen@wartsila.com  

Marit Holmlund-Sund
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö, Ship Power
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 010 709 1439
marit.holmlund-sund@wartsila.com  

Wärtsilä lyhyesti:
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.
Vuonna 2014 Wärtsilän liikevaihto oli 4,8 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 17 700. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä lähes 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com