Wärtsilä kirjaa varauksen ydinvoimaloiden varavoimalaiteprojekteista

Wärtsilä Corporation, Pörssitiedote 11 joulukuuta 2018 at 17.10 UTC+2

Wärtsilä kirjaa varauksen ydinvoimaloiden varavoimalaiteprojekteista

Wärtsilä on käynyt läpi ydinvoimaloihin liittyvät projektinsa yhtiön päätettyä lopettaa varavoimateknologian tarjoamisen ydinvoimalasegmentille. Tarkastelun tulokset osoittivat, että kahteen projektiin tarvitaan huomattavat lisävaraukset kattamaan kustannusylitykset ja projektiviivästykset. Vastuunjako lisäkustannuksista ja viivästyksistä on riidanalainen. Noin 70 milj. euron varaukset kirjataan Wärtsilän neljännen neljänneksen liiketulokseen. Negatiivista vaikutusta tulokseen tasapainottaa osittain lokakuussa ilmoitetusta pumppuliiketoiminnan divestoinnista saatu myyntivoitto.

Ennen ydinvoimaliiketoiminnan lakkauttamista Wärtsilä Energy Solutions -liiketoiminnan tarjonta segmentille koostui varageneraattoreista ja apulaitteistoista, joita käytetään ydinvoimalan voimantuotannon turvaamiseen. Liiketoiminnan osuus Energy Solutions -liiketoiminnan liikevaihdosta oli noin 1% vuonna 2017. Wärtsilä on jatkossakin sitoutunut tarjoamaan huoltopalveluja asiakkailleen ydinvoimasegmentillä.

Lisätietoja:

Jaakko Eskola
Konsernijohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: 010 709 5601
jaakko.eskola@wartsila.com

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: 010 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Lisätietoja sijoittajille:

Natalia Valtasaari
Sijoittajasuhdejohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: 010 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

Kari Hietanen
Johtaja, Yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat 
 Atte Palomäki
 Viestintäjohtaja

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, kokonaishyötysuhteeseen ja data-analytiikkaan. Vuonna 2017 Wärtsilän liikevaihto oli 4,9 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
https://www.wartsila.com