Wärtsilä asentaa polttokennoyksikön laivaan - ainutlaatuinen SOFC-teknologia tuottaa sähköä Walleniuksen ’Undine’ -autojenkuljetusalukseen

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote 11 kesäkuuta 2010 at 10.00 UTC+2

Wärtsilä on asentanut WFC20-polttokennoyksikön Undine-nimiseen autojenkuljetusalukseen, jonka omistaa ruotsalainen Wallenius Lines ja jota liikennöi Wallenius Marine. Polttokennoyksikkö on ensimmäinen laatuaan maailmassa, ja se tuottaa testausajalla sähköä alukselle erittäin alhaisilla päästöillä. Projekti on merkittävä askel ympäristömyönteisempään ja puhtaampaan merenkulkuun ja merikuljetuksiin.

Polttokennoyksikkö, jonka nimellisteho on 20 kW, perustuu tasomaiseen kiinteäoksiditeknologiaan (SOFC), ja käyttää polttoaineenaan metanolia: Metanoli soveltuu WFC20-polttokennoihin erityisen hyvin, koska se on helppo muuntaa polttokennoyksikölle sopivaan muotoon. Metanolia voidaan valmistaa maakaasusta tai uusiutuvista raaka-aineista, kuten kaasutetusta biomassasta. Metanoli on yleisesti käytetty neste öljynjalostus- ja prosessiteollisuudessa, ja sitä on saatavilla kaikissa suurimmissa satamissa.

WFC20-polttokennoyksikön asennus Undine-alukseen on keskeinen osa kansainvälistä METHAPU-yhteenliittymän projektia. Yhteenliittymän jäsenet ovat Wärtsilä, Wallenius Marine, Lloyd’s Register, Det Norske Veritas ja Genovan yliopisto, jotka kaikki toimivat maailmanlaajuisesti polttokennosovellusten järjestelmäintegraation, kestävän merenkulun, luokitustyön ja ympäristöarvioinnin alalla. Projekti on osa Euroopan yhteisön puiteohjelmaa (FP6), ja Euroopan unioni on rahoittanut sitä miljoonalla eurolla.

METHAPU-projektin päätavoitteena on kehittää ja esittää uusia teknologioita, joilla voidaan vähentää merenkulun ympäristövaikutuksia. Muita tärkeitä tavoitteita on myös kansainvälisten säädösten luominen metanolin käytölle kaupallisissa aluksissa sekä metanolin käytön salliminen laivojen polttoaineena.

"Kestävän merenkulun kehittäminen on pitkän aikavälin tavoite, johon Wallenius Marine on vahvasti sitoutunut. METHAPU-projekti tukee tätä tavoitetta, sillä sen puitteissa kehitetään kestävää polttokennotekniikkaa kaupallisiin kuljetussovelluksiin ja projekti tarjoaa myös mahdollisuuden laajemmin hyödyntää uusia ja uusiutuvia polttoaineita merenkulun alalla. Wärtsilän vahva SOFC-polttokennoteknologian osaaminen antaa meille vankan perustan, joka tarjoaa hyödyllistä kokemusta tulevaisuutta varten", toteaa Wallenius Marinen toimitusjohtaja Per Croner.

Wärtsilän FC20-polttokennoyksiköllä varustettu Undine lähti Bremerhavenin satamasta Saksasta toukokuussa ja on parhaillaan matkalla Ruotsin ja Ison-Britannian kautta Yhdysvaltoihin. Käytön aikana suoritettavista testauksista saadaan tärkeää palautetta ja arvokasta tietoa, jota voidaan hyödyntää polttokennoteknologiaan perustuvien sovellusten kehitystyössä tulevaisuudessa.

Tärkeä osa Wärtsilän strategiaa

Polttokennotekniikkaa pidetään yhtenä tulevaisuuden kannalta kiinnostavimmista teknologioista energia-alalla. Metanolin lisäksi Wärtsilän polttokennoissa voidaan korkealla hyötysuhteella polttaa muita kaasuja. Koska ympäristölle haitalliset typpioksidi (NOx)-, rikkioksidi (SOx)- ja hiukkaspäästöt ovat erittäin vähäiset, polttokennoteknologian odotetaan tarjoavan merkittäviä hyötyjä myös merenkulkualalle kansainvälisten päästösäännösten jatkuvasti tiukentuessa.

Polttokennotekniikan kehittäminen on osa Wärtsilän pitkän aikavälin tuotekehitystyötä, jonka tarkoituksena on täydentää yhtiön tuotevalikoimaa. Ympäristöystävällisten ja kestävän kehityksen mukaisen energiantuotantoteknologian kehittäminen on keskeinen osa Wärtsilän strategiaa.

Vuonna 2008 Wärtsilä toimitti ainutlaatuisen sähkö- ja lämpövoimaa tuottavan polttokennoyksikön Vaasan asuntomessualueelle. Wärtsilä huolehtii myös voimayksikön toiminnasta. WFC20-polttokennoyksikkö käyttää polttoaineenaan läheiseltä kaatopaikalta saatavaa metaanipitoista kaasua.

Kuva
- Wallenius Linesin m/v UNDINE Sydneyssä, Australiassa

Lisätietoja:

Erkko Fontell
Johtaja, Polttokennot (Product Centre Ecotech)
Wärtsilä Finland
Puh. 040 754 4389
erkko.fontell@wartsila.com

Tuula Franck
Viestintäpäällikkö
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 0400 267 555
tuula.franck@wartsila.com

Michael Huss
Johtaja (Tutkimus & Kehitystyö)
Wallenius Marine
Tel: +46 8 7720650
michael.huss@walleniusmarine.com

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2009 Wärtsilän liikevaihto oli 5,3 miljardia euroa ja henkilöstömäärä oli yli 18 000. Yrityksellä on 160 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
www.wartsila.com

Wallenius Marine lyhyesti
Wallenius Marine vastaa Wallenius Linesin omistamien alusten liikennöinnistä, teknisestä huollosta, rakennuttamisesta, uudistamisesta ja ympäristöasiantuntemuksesta. Wallenius on maailman suurimpia varustamoita autojenkuljetuksen ja muun pyörillä liikutettavan lastin kuljetusten alalla. Wallenius-yhtiöt omistavat yhdessä kumppaneidensa kanssa yli 150 autonkuljetus- ja RoRo -alusta, joista noin 40 on kokonaan omistettuja, osaomistettuja tai pitkäaikaisvuokrattuja. Aluksilla työskentelee noin 1000 ihmistä.
www.walleniusmarine.com