Wärtsilän monipolttoainemoottoreiden menestys jatkuu: jälleen uusi tilaus jäätä murtaviin LNG-säiliöaluksiin

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote, 11 helmikuuta 2015 at 12.00 UTC+2
  •  Viimeisen vuoden aikana Wärtsilä on sopinut yhteensä 90 monipolttoainemoottorin toimittamisesta 15:een Arc 7 -mallin jääluokiteltuun LNG-säiliöalukseen, jotka tulevat Yamal-projektin käyttöön

Etelä-Korealaisella Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) -telakalla rakenteilla olevaan viiteen uuteen Arc 7 -mallin jääluokiteltuun LNG-säiliöalukseen tulee yhteensä 30 Wärtsilä 50DF -monipolttoainemoottoria. Näitä aluksia käytetään arktisissa olosuhteissa Yamal LNG -projektissa Pohjois-Venäjällä. Tilauksen sai tammikuussa Wärtsilän yhteisyritys, Wärtsilä Hyundai Engine Company (WHEC), joka myös rakentaa moottorit Etelä-Koreassa.

Kuhunkin LNG-säiliöalukseen asennetaan neljä 12-sylinteristä Wärtsilä 50DF -moottoria ja kaksi 9-sylinteristä Wärtsilä 50DF -moottoria. Moottoreiden polttoaineena käytetään pääasiassa nesteytettyä maakaasua (LNG), mutta myös tavanomaisia meridieselpolttoaineita. Arktisissa olosuhteissa alusten on toimittava jopa –50°C:n lämpötiloissa ja murrettava jopa kaksi metriä paksua jäätä. Tällaisessa käytössä moottorin kuormitus vaihtelee valtavasti lyhyellä aikavälillä, ja Wärtsilän moottoreita pidettiin sopivimpina näihin erittäin haastaviin olosuhteisiin.

”Viimeisen vuoden aikana Wärtsilä on sopinut yhteensä 90 monipolttoainemoottorin toimittamisesta 15:een Arc 7 -mallin jääluokiteltuun LNG-säiliöalukseen, jotka tulevat Yamal-projektin käyttöön. Tämä on selkeä osoitus Wärtsilän laitteiden erinomaisesta tehokkuudesta ja luotettavuudesta, joita omistajat ja telakat ympäri maailmaa arvostavat. Teemme mielellämme yhteistyötä DSME:n ja alusten omistajien kanssa arktisen käytön vaatimusten täyttämisessä”, sanoo Wärtsilä Ship Powerin myyntijohtaja Lars Anderson.

Yamal LNG on venäläinen projekti, jonka odotetaan tuottavan vuoden 2017 loppuun mennessä 16,5 miljoonaa tonnia nesteytettyä maakaasua vuodessa Euroopan, Aasian ja Etelä-Amerikan markkinoille.

Wärtsilä 50DF -moottori
Wärtsilä 50DF -moottorista valmistetaan erilaisia kokoonpanoja aina 6-sylinterisestä rivimoottoriversiosta 18-sylinteriseen V-moottoriversioon. Tällöin sylinterikohtainen teho on 950/975 kW ja mekaaninen enimmäisteho yhteensä 17 100 kW. Moottorin kierrosluku on 500 tai 514 kierrosta minuutissa 50 ja 60 hertsin sovellutuksissa. Suurin lämpöhyötysuhde on parempi kuin millään muulla kaasumoottorilla.

Kaasukäytössä typpioksidipäästöt (NOx) ovat vähintään 85 % IMO:n nykyisissä säännöksissä määriteltyä tasoa pienemmät. Lisäksi hiilidioksidipäästöt ovat noin 25 % pienemmät kuin tavallisessa dieselpolttoaineella käyvässä merimoottorissa. Myös rikkioksidipäästöt (SOx) ja hiukkaspäästöt ovat lähes olemattomia.

Linkki 10.11.2014 julkaistuun lehdistötiedotteeseen:
Wärtsilän monipolttoainemoottorit valittu Arc 7 -mallin jäätä murtaviin LNG-säiliöaluksiin

Lisätietoja Wärtsilä 50DF -moottorista englanniksi:
Wärtsilä 50DF on wartsila.com

Kuvalinkki (DSME)
Kuvateksti: Viimeisen vuoden aikana Wärtsilä on sopinut yhteensä 90 monipolttoainemoottorin toimittamisesta 15:een Arc 7 -mallin jääluokiteltuun LNG-säiliöalukseen, jotka tulevat Yamal-projektin käyttöön.

 

Mediayhteyshenkilö:

Lars Anderson
Myyntijohtaja, Engines, Ship Power
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. +65 6265 9122
lars.anderson@wartsila.com  

Marit Holmlund-Sund
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö, Ship Power
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 010 709 1439
marit.holmlund-sund@wartsila.com  

Wärtsilä lyhyesti:
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.
Vuonna 2014 Wärtsilän liikevaihto oli 4,8 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 17 700. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä lähes 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
www.wartsila.com