Wärtsilän monipolttoainemoottorit valittu Arc 7 -mallin jäätä murtaviin LNG-säiliöaluksiin

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote 10 marraskuuta 2014 at 12.00 UTC+2
  • Yamal LNG -projektin jäätä murtaviin LNG-säiliöaluksiin tulee Wärtsilä 50DF -monipolttoainemoottorit.

Eteläkorealainen Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering -telakka on tilannut yhteensä 54 Wärtsilän monipolttoainemoottoria arktisiin olosuhteisiin tarkoitettuihin, kuljetuskapasiteetiltaan 172 600 kuutiometrin LNG-säiliöaluksiin Yamal LNG -projektiin Pohjois-Venäjälle. Alukset omistaa Teekay LNG Partners of Canadan ja China LNG Shippingin yhteisyritys yhdessä China Shipping LNG Investment Co., Ltd:n ja japanilaisen Mitsui O.S.K.:n yhteisyrityksen kanssa. Moottoritilauksen sai Wärtsilän korealainen yhteisyritys Wärtsilä Hyundai Engine Company lokakuussa.

Wärtsilän laitteistot toimivat nesteytetyllä maakaasulla (LNG), raskaalla polttoöljyllä (HFO) tai matalan viskositeetin meridieselillä (MDO), mutta alukset tulevat pääsääntöisesti käyttämään kaasua polttoaineena. Arktisissa vesissä moottoreita käytetään jopa -50 asteen lämpötiloissa, ja murrettaessa yli kahden metrin paksuista jäätä, moottoreiden kuormitus voi vaihdella hyvinkin paljon lyhyellä aikavälillä. Sopimuksen saamisen avaintekijänä oli Wärtsilän kyky täyttää näiden olosuhteiden vaativat suunnitteluehdot.

Wärtsilä toimittaa kuhunkin LNG-säiliöalukseen 12 sylinterin ja 9 sylinterin Wärtsilä 50DF -monipolttoainemoottorit. Wärtsilän moottoreiden kokonaisteho on 64 350 kW alusta kohti. Alusten toimitus alkaa vuoden 2017 alusta. Wärtsilä sai helmikuussa 2014 tilauksen Wärtsilä 50DF -moottoreiden toimittamisesta täysin samanlaiseen LNG-kuljetusalukseen, jota myös sitä tullaan käyttämään Yamal LNG -projektissa. Tämä alus toimitetaan vuonna 2016.

“Tämä tärkeä tilaus korostaa jälleen teknistä johtoasemaa, jonka Wärtsilä on saavuttanut monipolttoainemoottoreiden tekniikassa. Wärtsilä 50DF -moottoreiden asennus ensimmäisiin LNG-aluksiin vuonna 2006 loi alalle trendin, ja sen jälkeen 65 prosenttiin kaikista uusista LNG-aluksista on asennettu Wärtsilän monipolttoainemoottorit. Tämän nimenomaisen moottorin vahva menestys kilpailijoihin verrattuna perustuu sen ylivoimaiseen propulsiotehoon ja selkeisiin ympäristöetuihin, jotka kaasun käyttö mahdollistaa”, sanoo johtaja Lars Anderson, Wärtsilä Ship Power.

Wärtsilä on toimittanut Wärtsilä 50DF -koneistoja tähän mennessä yli 160 alukseen.


Wärtsilä 50DF -moottori

Wärtsilä 50DF -moottoria valmistetaan erilaisilla kokoonpanoilla, aina kuusisylinterisestä rivimoottoriversiosta 18 sylinteriseen V-kokoonpanoversioon. Tällöin sylinterikohtainen teho on 950/975 kW ja mekaaninen enimmäisteho yhteensä 17 100 kW. Moottorin kierrosluku on 500 tai 514 rpm 50 ja 60 hertsin sovellutuksissa. Suurin lämpöhyötysuhde on korkeampi kuin yhdelläkään toisella kaasumoottorilla.

Kaasukäytössä typpioksidipäästöt (NOx) ovat ainakin 85 prosenttia IMO:n nykyisissä säännöksissä määriteltyä tasoa pienemmät. Lisäksi hiilidioksidipäästöt ovat noin 25 prosenttia pienemmät kuin tavallisen dieselpolttoaineella käyvän merimoottorin päästöt. Lisäksi rikkidioksidipäästöt (SOx) ja hiukkaspäästöt ovat lähes olemattomia.

Lisätietoja Wärtsilä 50DF -moottorista löytyy seuraavasta osoitteesta:
Wärtsilä 50DF wartsila.com-sivustolla

Linkki kuvaan
Kuvateksti: Yamal LNG -projektin jäätä murtaviin LNG-säiliöaluksiin tulee Wärtsilä 50DF -monipolttoainemoottorit.


Mediayhteyshenkilöt:

Lars Anderson
Myyntijohtaja, Wärtsilä Ship Powerin nelitahtimoottorit
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. +65 6265 9122
lars.anderson@wartsila.com  

Marit Holmlund-Sund
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö, Wärtsilä Ship Power
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 010 709 1439
marit.holmlund-sund@wartsila.com  

Wärtsilä lyhyesti

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.

Vuonna 2013 Wärtsilän liikevaihto oli 4,7 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.700. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä lähes 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

www.wartsila.com