Seabin-meriroskis esillä Taiteiden yössä Vaasassa

Wärtsilä Oyj Abp, Uutinen, 10 elokuuta 2017 at 15.00 UTC+2
  • Seabin Vaasa 6
  • Seabin Vaasa 1
  • Seabin Vaasa 2
  • Seabin Vaasa 3
  • Seabin Vaasa 4
  • Seabin Vaasa 5

Teknologiakonserni Wärtsilän Suomi100 -hanke meriroskisten tuomisesta Suomeen ottaa jälleen uuden harppauksen eteenpäin. Tänään osana Vaasan Taiteiden yö -tapahtumaa ja yhteistyössä Vaasan kaupungin kanssa Seabin-meriroskis otettiin testikäyttöön Sisäsatamassa modernin taiteen museo Kuntsin läheisyydessä.

”Ympäristöstä huolehtiminen on keskeisellä sijalla Wärtsilän strategiassa ja panostamme teknologioiden kehittämiseen merellisen ympäristön tulevaisuuden turvaksi. Vaasassa meri on lähellä kaikkien elämää ja on ilo päästä testaamaan Seabin-meriroskista myös täällä. Samalla haluamme kiinnittää kaikkien huomiota siihen, kuinka omilla teoillamme voimme vaikuttaa meriympäristön puhtauteen”, sanoo Wärtsilän Marine Solutions -liiketoiminnan ympäristöratkaisuista vastaava johtaja Juha Kytölä.

Seabin Projectin Peter Ceglinski sanoo: ”Seabin Projectin tiimi on ylpeä siitä, että Seabin-tekniikka saadaan nyt jo kolmanteen kaupunkiin Suomessa. Strategiana on levittää Seabin-tekniikkaa läpi Suomen yhteistyössä Wärtsilän Suomi 100 -kampanjan kanssa. Nämä strategisesti tärkeät meriroskisten asennukset ovat osa globaalia hanketta, joka pyrki valtamerten jätemuoviongelman ratkaisemiseen. Työskentely Wärtsilän kaltaisten teollisuuden edelläkävijöiden kanssa tuo puhtaammat meret astetta lähemmäs todellisuutta.”

Kumppanuusohjelman aikana Wärtsilä on jo lahjoittanut meriroskikset Helsinkiin ja Turkuun.

”Me olemme iloisia ja tyytyväisiä, että saimme kolmantena kaupunkina Suomessa Seabin-roskikset Vaasaan. On todella mielenkiintoista nähdä ne toiminnassa. Jokainen merestä Seabiniin jäänyt roska on poissa rantojen louhikoista, joista roskien puhdistaminen on todella haastavaa”, kommentoi Vaasan kaupungin kuntatekniikan edustaja Teijo Seppelin.

Wärtsilä on tehnyt yhteistyötä Pidä Saaristo Siistinä ry:n kanssa tukemalla sen toimintaa ja rannikoiden puhtautta jo vuodesta 2009 lähtien. Vuonna 2017 yhteistyö ja tuki painottuu Siisti Biitsi -kampanjatalkoisiin. Projektipäällikkö Anna Zweygbergk: ”Merten roskaantuminen puhututtaa yhä enemmän ympäri maailmaa, ja Seabinin kaltaiset innovaatiot ovat enemmän kuin tervetulleita. Pidä Saaristo Siistinä ry on vuodesta 2011 seurannut Suomen rantojen tilaa monitorointisiivousten sekä Wärtsilänkin tukeman Siisti Biitsi -kampanjan puitteissa. Näin olemme konkreettisen jätehuoltotyömme lisäksi voineet kerätä tietoa, vaikuttaa ihmisten asenteisiin ja tarjota konkreettisen tavan osallistua. Siivousten tulokset ovat osoittaneet selkeästi, että roskaantumisongelma on todellinen myös meillä Suomen rannikoilla ja Itämerellä. Tänä kesänä olemme myös julkaisseet Suomen rantojen ja Itämeren roskaantumista käsittelevän Roskapostia -kirjan. ”

Mikä Seabin-meriroskis on?

Seabin Project tarjoaa ratkaisuja maailmanlaajuiseen merten roskaantumiseen. Projekti lähestyy haastetta useista näkökulmista painottaen etenkin koulutusta, tutkimusta ja teknologiaa.

Seabin on kelluva meriroskis, joka sijoitetaan veteen pienvenesatamissa, telakoilla sekä purje- ja kauppasatamissa, joissa se kerää talteen vedessä ajelehtivat roskat. Pintavesi imetään Seabin-meriroskiksen keräyspussisuodattimen läpi. Kun vesi sen jälkeen pumpataan takaisin satama-altaaseen, roskat jäävät talteen keräyspussiin, josta ne hävitetään asianmukaisesti. Seabinilla on myös potentiaalia kerätä talteen osa veden pinnalla ajelehtivista öljyistä ja muista epäpuhtauksista. Tällä hetkellä Seabin Projectin tiimi käyttää 12 voltin uppovesipumppuja, joissa voidaan hyödyntää vaihtoehtoisia ja puhtaita energialähteitä. Kyseeseen voi tulla aurinko-, aalto- tai tuulivoima riippuen maantieteellisestä sijainnista ja käytettävissä olevista teknologioista.

Wärtsilä toimii Seabin Projectin globaalina pilottipartnerina seuraavat kolme vuotta. Muut kuusi pilottipartneria ovat La Grande Motte Etelä-Ranskassa, Porto Montenegro Montenegrossa, Port Adriano Mallorcalla Espanjassa, Butterfield Bermudalla ja Safe Harbor Marinas Yhdysvalloissa. Seabin Project lanseerasi uuden V5 Hybrid -mallinsa huhtikuun lopussa, jonka jälkeen alkoi prototyyppien asennus pilottipartnereiden kohteisiin. Testijakson aikana pilottikumppaneilta kerätään käyttökokemuksia meriroskisten toiminnasta. Seabin-meriroskisten kaupallisen myynnin odotetaan käynnistyvän syksyn aikana.

Wärtsilällä kestäviä ympäristöaloitteita

Wärtsilä on Sustainable Shipping Initiativen jäsen ja on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen. Yhtiö muokkaa perinteisiä merenkulku- ja energiamarkkinoita kehittämällä kestävän kehityksen mukaisia ja uusiutuvia ratkaisuja, jotka parantavat merikuljetusten ja energiantuotannon ympäristöjalanjälkeä.

Wärtsilä tarjoaa laivojen päästöjen vähentämiseen tarkoitettua huipputekniikkaa: pakokaasujen puhdistusjärjestelmiä ja monipolttoainemoottoreita, jotka on suunniteltu ensisijaisesti nesteytetylle maakaasulle, joka on dieseliä ja biodieseliä puhtaampi vaihtoehto. Wärtsilä myös suunnittelee, toimittaa ja asentaa painolastivesien käsittelyyn suunniteltuja teknologioita, jotka vähentävät valtameriin purkautuvien saasteiden määrää. Tämä hyödyttää meriekosysteemejä ympäri maailman. Wärtsilän etävalvonta ja laitekannan valvonta auttavat laivojen toiminnan optimoinnissa.

Wärtsilän jo ennestään vakuuttava tarjonta on saanut merkittävän täydennyksen aurinkoenergiaratkaisuista. Uusilla kestävillä innovaatioilla Wärtsilä auttaa asiakkaitaan vähentämään hiilipäästöjään. Wärtsilä on ensimmäinen suuren kokoluokan aurinkohybridivoimaloita tarjoava yritys. Hybridiratkaisussa yhdistyy aurinkosähköpuisto sekä Wärtsilän erittäin joustava ja älykäs voimalaitosratkaisu. Molemmat yksiköt toimivat synkronoidusti, mikä vähentää moottoreiden polttoaineenkulutusta.

Valtamerten roskaantumisen tausta

Muovin vaikutus ympäristöön ja ekosysteemeihin on hätkähdyttävän suuri. Vuoteen 2025 mennessä valtamerissä on arvioiden mukaan tonni muovia kolmea tonnia kalaa kohti. Lisäksi vuoteen 2050 mennessä valtamerissä odotetaan olevan painoltaan enemmän muovia kuin kalaa (lähde: Ellen Macarthur Foundation, 2016). Kymmenen viime vuoden aikana maailmassa on tuotettu enemmän muovia kuin koko viime vuosisadan aikana. Muovi aiheuttaa merten ekosysteemeille yli 13 miljardin Yhdysvaltain dollarin vahingot vuodessa. Eläimet nielevät jätteitämme ja sotkeutuvat niihin. Paikalliset meriympäristöt kärsivät, mikä heikentää kala- ja äyriäiskantoja. Merenkulku ja turismi saattavat kärsiä, sillä ihmisten elimistöön joutuu haitallisia epäpuhtauksia, kun he tietämättään syövät saastuneita merenantimia.

Lue lisää Wärtsilän Suomi100-sivuilta

Seabinin tekninen kuvaus

Linkki kuviin

 

Lisätietoja

Viestintäpäällikkö Sari Luhanka
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 0503860 353
sari.luhanka@wartsila.com

Viestintäjohtaja Marica Lassus
Wärtsilä Finland Oy
Puh. 050 2094
marica.lassus@wartsila.com