Wärtsilä toimittaa voimalaitoksen Brasiliaan – tilauksen arvo 80 milj. euroa

Wartsila Corporation, Pörssitiedote, 9 toukokuuta 2008 at 11.30 UTC+2

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote, 9.5.2008, klo 11.30

Wärtsilä on saanut Brasiliasta 80 miljoonan euron arvoisen voimalaitostilauksen avaimet käteen  toimituksena. Tilaus on jatkoa maaliskuussa 2008 varmistuneelle, niin ikään Brasiliasta saadulle kahdelle voimalatilaukselle. Kaikki kolme voimalaa on määrä ottaa käyttöön vuoden 2010 alkuun mennessä. Tilaus kirjataan Wärtsilän toisen neljänneksen tilauskantaan.

Asiakas on itsenäinen voimantuottaja Maracanau Geradora de Energia SA. Sopimus koskee 168 Mwe:n voimalaitosta, joka rakennetaan Fortalezaan, Koillis-Brasiliaan. Asiakkaalla on sopimus Brasilian viranomaisten kanssa joustavasta sähköntuotannosta vesivoiman varavoimaksi. Noin 90 prosenttia Brasilian sähköstä tuotetaan vesivoimalla. Voimalan rakentaminen alkaa elokuussa 2008. Wärtsilä neuvottelee myös kattavasta käyttö- ja hallinnointipalvelusopimuksesta (O&M).

”Wärtsilän joustava moottoritekniikka on ihanteellinen tällaiseen sovellukseen”, toteaa aluejohtaja Robson Campos, Wärtsilä Brazil. ”Keskeisinä tämän merkittävän tilauksen saantiin vaikuttaneita tekijöitä olivat Wärtsilän moottoreiden korkea kokonaishyötysuhde ja mahdollisuutemme tarjota kokonaisratkaisu, mukaan lukien käyttö- ja hallinnointipalvelut.”

Voimalaan tulee kahdeksan Wärtsilä 20V46F -moottoria, jotka käyvät raskaalla polttoöljyllä. Kyseessä on syyskuussa 2007 markkinoille tuodun moottorityypin ensimmäinen tilaus.

Tähän mennessä Wärtsilä on suunnitellut ja rakentanut Brasiliaan 17 voimalaitosta. Uusi voimalaitostilaus ja maaliskuussa 2008 saadut kaksi voimalaitostilausta mukaan lukien näiden kapasiteetti yhteensä on 1300 MWe.

Lisätietoja:
Christoph Vitzthum, Liiketoiminnan johtaja, Wärtsilä Power Plants, puh. 010 709 5670
Atte Palomäki, Viestintäjohtaja, Wärtsilä, puh. 040 547 6390

Wärtsilä Oyj Abp


Atte Palomäki         Kari Hietanen
Viestintäjohtaja       Johtaja, lakiasiat & henkilöstö

Wärtsilä lyhyesti
 
Wärtsilä on edelläkävijä merenkulun ja energia-alan laitteiden, ratkaisujen sekä palvelujen toimittajana. Wärtsilän ratkaisut tukevat asiakasyritysten liiketoimintaa tuotteen koko elinkaaren ajan. Wärtsilä kehittää teknisiä sovelluksia, joista hyötyvät sekä asiakkaat että ympäristö. Innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen avulla Wärtsilän tavoitteena on olla kaikkien asiakkaittensa arvostetuin yhteistyökumppani. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yli 17 000 ammattilaista työskentelee Wärtsilän 160 toimipisteessä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä.


www.wartsila.com