Wärtsilän tuotanto Hollannissa päättyy vuoden 2010 loppuun mennessä – sopeuttamisohjelma hyväksytty

Wärtsilä Corporation, Lehdistötiedote 8 kesäkuuta 2010 at 17.00 UTC+2

Wärtsilä ryhtyy toteuttamaan rakennejärjestelyjä Hollannissa, kun henkilöstön edustajilta on saatu myönteinen kannanotto ja tukiohjelmasta on sovittu. Potkurivalmistus Drunenissa ja komponenttituotanto Zwollessa lopetetaan. Kuten tammikuussa tiedotettiin, Wärtsilä vähentää 570 työpaikkaa Hollannissa sopeutuakseen markkinakehitykseen. Wärtsilän palveluksessa on yhteensä 1500 henkilöä Hollannissa. Koko rakennejärjestelyohjelma saatetaan loppuun vuoden 2010 loppuun mennessä.

Jatkossa Wärtsilä keskittyy Hollannissa tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä huoltoon. Drunenin alueelle perustetaan Teknologia- ja Huoltokeskus. Myös Wärtsilän Hollannin koulutusyksikkö siirtyy osaksi keskusta. Tämän yksikön henkilöstömäärä tulee olemaan 300.

Tammikuun 19. päivänä 2010 Wärtsilä julkisti suunnitelman vähentää teollista toimintaa Euroopassa. Tavoitteena on vähentää yhteensä 1400 työpaikkaa maailmanlaajuisesti ja siirtää tuotantoa Kiinaan. Suunnitelmaan kuului potkurituotannon lopettaminen Drunenissa ja moottorien  komponenttivalmistusyksikkö DTS:n sulkeminen Zwollessa.

Muut rakennejärjestelyt

Kevään aikana on toteutettu rakennejärjestelyjä myös muissa yksiköissä. Lomautukset ovat meneillään Suomessa ja Norjassa. Ranskassa on äskettäin julkistettu suunnitelma Mulhousen verstaan sulkemisesta ja 116 työpaikan vähentämisestä. Tämän lisäksi sopeutusohjelmia on meneillään useissa maissa maailmanlaajuisesti.

Lisätietoja
Kari Hietanen, Johtaja, lakiasiat ja henkilöstö, Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 040 754 4363

Atte Palomäki, Viestintäjohtaja, Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 040 547 6390

Fred van Beers, toimitusjohtaja, Wärtsilä Nederlands B.V
Puh + 31 651573521

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2009 Wärtsilän liikevaihto oli 5,3 miljardia euroa ja henkilöstömäärä oli yli 18 000. Yrityksellä on 160 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
www.wartsila.com