Wärtsilä on päättänyt omien osakkeiden hankinnan

Wärtsilä Corporation, Pörssitiedote, 6 toukokuuta 2021 at 17.15 UTC+2

Kuten 22.4.2021 tiedotettiin, Wärtsilä Oyj Abp:n hallitus päätti käyttää 4.3.2021 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen myöntämää valtuutusta hankkia yhtiön omia osakkeita.

Omien osakkeiden hankinnat alkoivat 27.4.2021 ja päättyivät 5.5.2021. Tämän jakson aikana Wärtsilä hankki 1 700 000 omaa osaketta keskihintaan 10,8007 per osake. Määrä vastaa noin 0,29% yhtiön kokonaisosakemäärästä, joka on 591 723 390 osaketta.

Hankitut osakkeet käytetään Wärtsilä Oyj Abp:n osakepohjaisten kannustinjärjestelmien mukaisiin maksuihin. Osakkeet hankittiin Nasdaq Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan.

Hankintojen jälkeen yhtiön hallussa on yhteensä 1 700 000 omaa osaketta.

Wärtsilä Oyj Abp
HallitusLisätietoja:

Kari Hietanen
Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat
Puh. 010 709 5609
kari.hietanen@wartsila.com

Emilia Rantala
Sijoittajasuhdepäällikkö
Puh. 010 709 1114
emilia.rantala@wartsila.com  


Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2020 Wärtsilän liikevaihto oli 4,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18 000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com