Osakkeiden merkinnät Wärtsilä Oyj Abp:n vuoden 2001 ja 2002 optio-oikeuksien perusteella

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote, 5 elokuuta 2005 at 12.00 UTC+2

Wärtsilän vuoden 2001 optio-ohjelman osakkeiden merkintäaika alkoi 1.4.2003. Ohjelman ehtojen mukaan 14.6.-27.7.2005 välisenä aikana on vaihdettu 26.200 optiota, jotka oikeuttavat merkitsemään 39.300 Wärtsilän B-osaketta. Tästä aiheutuva osakepääoman korotus on yhteensä 137.550,00 euroa.

Vuoden 2002 optio-ohjelman ehtojen mukaan osakkeiden merkintäaika alkoi 1.4.2004. Ohjelman ehtojen mukaan 14.6.-27.7.2005 välisenä aikana on vaihdettu 23.000 optiota, jotka oikeuttavat merkitsemään 34.500 Wärtsilän B-osaketta. Tästä aiheutuva osakepääoman korotus on yhteensä 120.750,00 euroa.

Yhtiön osakepääomaa korotetaan yhteensä 258.300,00 eurolla. Korotuksen jälkeen osakepääoma on yhteensä 325.760.459,50 euroa ja osakkeiden lukumäärä 93.074.417 kappaletta, joista A-osakkeita 23.579.587 kappaletta ja B-osakkeita 69.494.830 kappaletta.

Yhtiö ilmoittaa osakepääoman korotuksen kaupparekisteriin rekisteröitäväksi.

Wärtsilä Oyj Abp

Kari Hietanen
Johtaja, lakiasiat ja henkilöstö

Eeva Kainulainen
Tiedotusjohtaja