Wärtsilä Oyj Abp:n hallituksen järjestäytyminen

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote, 5 maaliskuuta 2015 at 17.30 UTC+2

Wärtsilä Oyj Abp:n hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 5.3.2015 puheenjohtajaksi Mikael Liliuksen ja varapuheenjohtajaksi Sune Carlssonin. Hallitus päätti perustaa tarkastus-, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsi keskuudestaan valiokuntiin seuraavat jäsenet:

Tarkastusvaliokunta:
Markus Rauramo, puheenjohtaja
Maarit Aarni-Sirviö
Risto Murto

Nimitysvaliokunta:
Mikael Lilius, puheenjohtaja
Kaj-Gustaf Bergh
Sune Carlsson
Risto Murto

Palkitsemisvaliokunta:
Mikael Lilius, puheenjohtaja
Maarit Aarni-Sirviö
Tom Johnstone

Wärtsilä Oyj Abp

Marco Wirén
Talous- ja rahoitusjohtaja
Kari Hietanen
Johtaja, yhteiskuntasuhteet
ja lakiasiat