Wärtsilä määrittelee uudelleen osinkotavoitteensa

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote, 5 maaliskuuta 2015 at 14.00 UTC+2

Wärtsilä on määritellyt uudelleen pitkän aikavälin osinkotavoitteensa. Tavoitteemme on jakaa vähintään 50% osakekohtaisesta tuloksesta osinkona yli suhdannesyklin. Osingonmaksu huomioi Wärtsilän velkaantumisasteen sekä yhtiön investointi- ja kehitystarpeet. Edellinen tavoite oli jakaa osinkona 50% osakekohtaisesta tuloksesta.

Wärtsilän muut pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet pysyvät muuttumattomina. Tavoitteemme on kasvaa nopeammin kuin maailman BKT, saavuttaa 14%:n liikevoittomarginaali (EBIT%) suhdannesyklin huipulla ja säilyttää yli 10%:n liikevoittomarginaali syklin pohjalla sekä säilyttää alle 50%:n velkaantumisaste.

Lisätietoja:

Natalia Valtasaari
Sijoittajasuhdejohtaja
Puh: 040 187 7809
natalia.valtasaari@wartsila.com  

Lehdistökontakti:

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Puh: 010 7095 599
atte.palomaki@wartsila.com  

 

Marco Wirén
Talousjohtaja
Atte Palomäki
Viestintäjohtaja

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.
Vuonna 2014 Wärtsilän liikevaihto oli 4,8 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 17.700. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä lähes 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
www.wartsila.com